کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 22
1. تدوین و اولویت‎بندی سیاست‎های تحقق بستر فرهنگی شکل ‎گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 1-2

احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ علی نظرمنصوری؛ حمید پورنگ


2. اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مؤلفه‌های اقتصاد مردم‌بنیاد بر پایۀ تلفیق روش‌های MADM فازی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 2-3

عبدالعظیم قربانی؛ رضا رنجبران؛ محمد سلیمانی


3. طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 124-161

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا علی عسکری


4. سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 6-7

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


7. نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 113-128

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


10. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی


12. بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 147-168

مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ سید مهدی مصطفوی


13. شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 121-146

علی اکبر حافظیه؛ یونس گلی؛ مصطفی علمی مقدم


14. بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی


20. راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 183-216

اله مراد سیف؛ علی اکبر حافظیه


21. مقایسه‌ گفتمانهای مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

دوره 16، شماره 61، بهار 1392، صفحه 33-64

ابوالفضل ذوالفقاری؛ ابولفضل احمدی