کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 27
1. تاثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان با استفاده از تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد(IPMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسینعلی آقاجانی


2. ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 22، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 1-1

مجید فشاری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن رضایی میرقائد


3. شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

دوره 22، شماره 82، بهار 1398، صفحه 2-3

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش


5. طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 124-161

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا علی عسکری


7. سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 6-7

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


8. اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مؤلفه‌های اقتصاد مردم‌بنیاد بر پایۀ تلفیق روش‌های MADM فازی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 2-3

عبدالعظیم قربانی؛ رضا رنجبران؛ محمد سلیمانی


9. تدوین و اولویت‎بندی سیاست‎های تحقق بستر فرهنگی شکل ‎گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 1-2

احمد فضائلی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ علی نظرمنصوری؛ حمید پورنگ


10. عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 3-4

یحیی گلی؛ علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی


12. نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 113-128

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


15. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی


16. شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 121-146

علی اکبر حافظیه؛ یونس گلی؛ مصطفی علمی مقدم


17. بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 147-168

مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ سید مهدی مصطفوی


19. بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 74، بهار 1396

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی


25. راهبردهای تجارت بین‌الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 183-216

اله مراد سیف؛ علی اکبر حافظیه