درباره نشریه

 

فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات وتحقیقات بسیج به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در خصوص ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی محققان و اساتید محترم می باشد.

 

از سیاستهای این فصلنامه بررسی و چاپ رایگان مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی پژوهشی می باشد.

 

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج بر اساس مجوز شماره 3/52338 مورخه 1392/4/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبهعلمی-پژوهشی گردید.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی پژوهشی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1396)  حائز رتبه A گردید.