نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ‌های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته‌اند و به‌دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم‌ها از عوامل ایجاد تکانه‌های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم‌سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب‌آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم‌ها پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم‌سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها