اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1372
اعتبار نشریه: علمی -پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: سیاسی - جامعه شناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا پنج ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: برای بررسی اولیه 1.000.000ریال و برای پذیرش نهایی 5.000.000ریال
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: bsrqjournal@gmail.com

فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه علمی (ب) گردید

دسترسی به مقالات منتشر شده با ذکر منابع رایگان می باشد

این سامانه برای دریافت مقالات با طبقه بندی عادی می باشد و از بارگزاری مقالات با طبقه بندی محرمانه خودداری نمایید.

با توجه به سیاست های این نشریه بخشی از هزینه های مربوط به داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت می گردد.به همین منظور برای مقالاتی که به مجله ارسال می شود پس از بررسی سردبیر و قبل از ارسال برای داوری مبلغ 1.000.000ریال به عنوان هزینه داوری به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه توسط نویسنده(گان) واریز شود

در صورت پذیرش مقاله نیز نویسندگان محترم مبلغ 5.000.000ریال دیگر برای بخشی از هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و آماده سازی فرمت نهایی به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه واریز نمایند.

در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه داوری غیر قابل عودت می باشد

براساس آیین نامۀ جدید نشریات علمی وزارت علوم، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج جهت صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزار همیاب مشابه یاب متون علمی سینا وب استفاده می کند.  

نویسندگان محترم تنها مقالاتی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد که براساس  الگوی فصلنامه   تنظیم شده باشند.

ضمنا بهمراه داشتن و بارگذاری  فرم های الزامی ارسال مقالات ضروری می باشد 

شماره جاری: دوره 25، شماره 96 - شماره پیاپی 751، آذر 1401 

تحلیل تطبیقی نقش زنان در گفتمان انقلاب اسلامی ایران و مدل مردسالارانۀ انقلاب

صفحه 41-84

سهیلا افشارپور؛ شیوا جلال پور؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها