فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حائز رتبه ج گردید

دسترسی به مقالات منتشر شده با ذکر منابع رایگان می باشد

مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

شماره جاری: دوره 24، شماره 91 - شماره پیاپی 746، تابستان 1400 

6. واکاوری پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها