فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

تلاش این فصلنامه، بررسی مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی_پژوهشی و انتشار رایگان می باشد.

در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز رتبه A گردید.

 

مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 89، زمستان 1399 

2. طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

احمد عبدی سنقرآبادی؛ سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید حمید خداداد حسینی


4. شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

هادی خانمحمدی؛ سیدمحمدعلی مسیبی؛ مهدی حسنوند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-501X

بانک ها و نمایه نامه ها