فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه علمی (ب) گردید

دسترسی به مقالات منتشر شده با ذکر منابع رایگان می باشد

با توجه به سیاست های این نشریه هزینه های مربوط به داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقالات از نویسندگان رایگان می باشد. 

براساس آیین نامۀ جدید نشریات علمی وزارت علوم، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج جهت صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزار همیاب مشابه یاب متون علمی سینا وب استفاده می کند.  

نویسندگان محترم تنها مقالاتی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد که براساس  الگوی فصلنامه   تنظیم شده باشند.

ضمنا بهمراه داشتن و بارگذاری  فرم های الزامی ارسال مقالات ضروری می باشد 

شماره جاری: دوره 25، شماره 95 - شماره پیاپی 750، مرداد 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر نشریه مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها