فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حائز رتبه (ج) گردید

دسترسی به مقالات منتشر شده با ذکر منابع رایگان می باشد

نویسندگان محترم تنها مقالاتی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد که براساس  الگوی فصلنامه   تنظیم شده باشند.

ضمنا بهمراه داشتن فرم های ارسال مقالات ضروری می باشد 

شماره جاری: دوره 24، شماره 91 - شماره پیاپی 746، تابستان 1400 

5. واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

صفحه 139-174

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها