فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

تلاش این فصلنامه، بررسی مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی_پژوهشی و انتشار رایگان می باشد.

در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز رتبه A گردید.

 

مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 89، زمستان 1399 (744) 

2. طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

صفحه 1-20

احمد عبدی سنقرآبادی؛ سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید حمید خداداد حسینی


4. شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

صفحه 1-41

هادی خانمحمدی؛ سیدمحمدعلی مسیبی؛ مهدی حسنوند


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها