تماس با ما

نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر عج ا...، پلاک 3، ساختمان اقشار و متخصصین بسیج، طبقه هشتم، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

شماره تلفن 74146868-021

آدرس ایمیل فصلنامهbsrqjournal@gmail.com