طراحی الگوی استفاده از راهبرد‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (از دیدگاه تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات اقتصادی دشمنان به نظر می‌رسد که تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها با بهره‌گیری از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای استفاده از استراتژی‌های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بستر تولید و فروش اسباب‌بازی است. برای گردآوری داده‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه گروه خبرگان و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی مراجعه شده و مدل نهایی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی طراحی شده است. الگوی ارائه شده حاکی از وجود شرایط علی و الزامی برای گسترش تولیدات داخلی، ضرورت حمایت دولت و مراکز فرهنگی، انتخاب راهبردهای توسعه بازار و توسعه محصول و تنوع همگون و ناهمگون در تولید بدون کارخانه و از همه مهم‌تر افزایش مشارکت مردم و شرکت‌های کوچک در صنعت اسباب‌بازی است. این الگو منجر به توسعه‌ی ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت اسباب‌بازی شده و از طرق مختلفی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای داخلی، افزایش مشارکت مردم در تولید، کاهش بار مالی دولت در تولید و توزیع و نظارت، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند

کلیدواژه‌ها