دوره و شماره: دوره 25، شماره 97.2 - شماره پیاپی 753، اسفند 1401، صفحه 5-184 
بررسی نوآوری‌های نظامی مدیریتی سردار سلیمانی در جبهه مقاومت

صفحه 33-69

خلیل نوروزی؛ سعید حاجی‌حسنی؛ حسن خاتمی؛ محمداسماعیل خاتمی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی


مدل اجرای خط مشی سوت زنی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 99-126

محمد توانگررنجبر؛ سید مهدی الوانی؛ حسن مهرمنش


طراحی الگوی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه ( سازمانهای دولتی اردبیل)

صفحه 127-152

توحید داوران؛ محمد خیراندیش؛ شهرام میرزائی دریانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ محمد روحی