درباره نشریه

فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حائز رتبه (ب) گردید

دسترسی به مقالات منتشر شده با ذکر منابع رایگان می باشد

این نشریه صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی مجاز می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

با توجه به سیاست های این نشریه بخشی از هزینه های مربوط به داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت می گردد.به همین منظور برای مقالاتی که به مجله ارسال می شود پس از بررسی سردبیر و قبل از ارسال برای داوری مبلغ 1.000.000ریال به عنوان هزینه داوری به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه توسط نویسنده(گان) واریز شود

در صورت پذیرش مقاله نیز نویسندگان محترم مبلغ 5.000.000ریال دیگر برای بخشی از هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و آماده سازی فرمت نهایی به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه واریز نمایند.

در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه داوری غیر قابل عودت می باشد