موضوعات براساس اولویت

باسمه تعالی

 اولویت­های مطالعاتی فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج به شرح زیر خواهد بود:

الف: سیاسی، دفاعی، امنیتی

- استقلال سیاسی و آزادی های فردی

- مردم سالاری دینی

- حکمرانی توحیدی( نظام سازی، جامعه سازی، تمدن سازی)

- دشمن شناسی و استکبار ستیزی

- شبکه سازی، جبهه سازی و تقویت روح مقاومت

ب : اجتماعی فرهنگی

- استقلال فکری – فرهنگی

- اخلاق، معنویت و عدالت

- تعلیم و تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی/ الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت

- تفکر بسیجی و مدیریت جهادی

- زن، خانواده و تجدد نسل

- نشاط و شادابی( فراغت و سلامت)

- دفاع مقدس(جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع از حرم)

ج : اقتصادی

- استقلال اقتصادی و نیازمندیهای حیاتی

- اقتصاد مقاومتی

- اشتغال و کارآفرینی

د : علم و فنآوری

- جهاد علمی و جنبش نرم افزاری

- عرصه سایبری و فضای مجازی

- فنآوری های نوین

- تولید و کاربردی سازی دانش