اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1372
اعتبار نشریهعلمی -پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشارپژوهشی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریهفارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: سیاسی - جامعه شناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا پنج ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: برای بررسی اولیه 1.000.000ریال و برای پذیرش نهایی 5.000.000ریال
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالاتدسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: bsrqjournal@gmail.com

فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج از سال 1372 آغاز به فعالیت نموده و متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد که با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، مأموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

این فصلنامه در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های1400 و 1401 موفق به کسب رتبه علمی ( ب ) گردید

این سامانه برای دریافت مقالات با طبقه بندی عادی می باشد و از بارگذاری مقالات با طبقه بندی محرمانه خودداری نمایید

با توجه به سیاست های این نشریه بخشی از هزینه های مربوط به داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت می گردد.به همین منظور برای مقالاتی که به مجله ارسال می شود پس از بررسی سردبیر و قبل از ارسال برای داوری مبلغ 1.000.000ریال به عنوان هزینه داوری به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه توسط نویسنده(گان) واریز شود

در صورت پذیرش مقاله نیز نویسندگان محترم مبلغ 5.000.000ریال دیگر برای بخشی از هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و آماده سازی فرمت نهایی به شماره حساب 3101031407971 به نام ودجا (دانشگاه جامع انقلاب اسلامی) بانک سپه واریز نمایند.

در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه داوری غیر قابل عودت می باشد

براساس آیین نامۀ جدید نشریات علمی وزارت علوم، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج جهت صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزار همیاب مشابه یاب متون علمی سینا وب استفاده می کند.جهت تسریع در زمان رسیدگی و پذیرش مقالات، نویسندگان محترم نیز می توانند گواهی مشابهت یابی کمتر از 10 درصد مقالات خود را از سامانه همانندجو ایرانداک دریافت و به همراه سایر فایل های الزامی مقالات بارگذاری نمایند.  

نویسندگان محترم تنها مقالاتی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد که براساس  الگوی فصلنامه   تنظیم شده باشند.

ضمنا بهمراه داشتن و بارگذاری  فرم های الزامی ارسال مقالات ضروری می باشد 

شماره جاری: دوره 26، شماره 101 - شماره پیاپی 757، اسفند 1402 

تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر ویژگی‌های فرمانده شهید حسن تهرانی مقدم

صفحه 5-46

جواد مسلمی؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا عامل اردستانی؛ مرتضی آقاتهرانی


طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران

صفحه 125-151

حجت منتظرخراسان؛ جعفر بیک زاد؛ یحیی داداش کریمی؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها