دوره و شماره: دوره 26، شماره 99 - شماره پیاپی 755، مرداد 1402 
اهداف استکبار جهانی از ایجاد جنگ‌های‌ مذهبی سی ساله در جهان اسلام

سید محمد جولایی؛ غلامحسین رضایت؛ حسین اکبری؛ علی اکبر احمدیان