کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، بهار 1399، صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی


2. شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

دوره 22، شماره 82، بهار 1398، صفحه 101-128

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش


3. عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 63-88

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد سعید ایوبی


4. شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 57-80

رضا محمدرضابیکی؛ محمد نوروزی