شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی: بررسی موردی یک تجربه بومی واقعی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (علیه السلام)- دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این پژوهش اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مضمون و با هدف تبیین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانی که از سبک مدیریت جهادی پیروی می‌کنند، انجام‌شده است. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه‌ای به تدوین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب‌نظران از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه‌های تأییدی، ویژگی‌های کارآفرین جهادی تبیین شد. همچنین، پژوهشگران، برای تدقیق این ویژگی‌ها، به بررسی موردی یک کارآفرین جهادی پرداختند. در انتخاب این نمونه، پژوهشگران، ویژگی بومی بودن نمونه و ارزش محوری دینی نمونه­ی مورد بررسی را مدنظر داشتند. نتایج این پژوهش که در قالب الگوی مفهومی ارائه‌شده که ویژگی‌های «دانش مالی و اقتصادی، اعتقاد به کار عملی، دانش مدیریتی، ارزش‌های ملی، توفیق طلبی و نوآوری و خلاقیت» را برای کارآفرین جهادی معرفی و در این بین ویژگی «ارزش‌محوری دینی» به‌عنوان مفهوم محوری شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها