کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
فهم جوهره ارتباطات انسانی - الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1401، صفحه 39-73

خلیل نوروزی؛ هادی رنجبر؛ محمد اسعدی؛ حسین آماده


شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، اردیبهشت 1399، صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی


ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا

دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398، صفحه 159-184

حسین فتاحی اردکانی


تحلیل سیستمی مسئله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی

دوره 21، شماره 80، آبان 1397، صفحه 159-182

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد