ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان

چکیده

توانایی به‌کارگیری منابع قدرت نرم از سوی کشورها به شدت به نوع رفتار و حکمرانی حاکمان وابسته است. برخورداری از ویژگی‌های دموکراتیک، مشورت پذیری، و کارگروهی از عناصر اصلی یک حکمرانی خوب در حوزه قدرت نرم است. ترامپ با تأکید بر شعار"اول آمریکا"و دارای رویکردهای نژاد پرستی، ضد سازمان‌های بین المللی، ضد اسلام و شدیدا معتقد به دیدگاه‌های اقتصادی مرکانتیلیستی بوده که در تضاد با ارزش‌های قدرت نرم است. این مقاله در صدد ارزیابی وضعیت قدرت نرم امریکا در دوران ترامپ بوده و به این سئوال پاسخ می‌دهد که سیاست‌ها و عملکرد‌ ترامپ در حوزه قدرت نرم چگونه بوده و کدام عوامل باعث کاهش قدرت نرم این کشور در بین متحدین و جامعه بین‌المللی شده است؟ روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای بهره‌گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ترامپ و تیم سیاستگذار وی اصولا به قدرت سخت و سرمایه‌گذاری در آن حوزه بیشتر علاقه و اعتقاد دارند و در حال قربانی کردن ارزش‌های نرم لیبرالیسم به پای منابع قدرت سخت هستند. اقدامات ترامپ در خروج از معاهدات بین‌المللی، نادیده‌گرفتن دیپلماسی و رویکرد سخت به مسایل نرم از مهمترین عوامل کاهش قدرت نرم آمریکا می‌‌‌‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • آدمی، علی، قرشی، سیده مهدیه، (1394). افول قدرت نرم آمریکا، شاخص­ها و مؤلفه­ها، سیاست جهانی، شماره 14، ص 240-203
 • افخمی، علی، عابدینی، سیروس، محمودی بختیاری، بهروز،(1397). تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی­های دونالد ترامپ در مورد مهاجران، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، دوره دوم، شماره اول، ص 64-53
 • دلیرپور، پرویز، (1391). زوال قدرت نرم ایالات متحده آمریکا، مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره 7، ص 62-45
 • رفیع، حسین، قربی، سیدمحمد جواد، (1389). کالبد شکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن، فصلنامه مطالعات بسیج، سال 13، شماره 47، ص 138-117
 • سلیمان زاده، سعید، امیدی، علی، براتی، سحر، (1397). راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزاوا گرایی- واقع گرایی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، سال هشتم، شماره 28، ص 283-269
 • سعیدی، روح الامین، (1389). بررسی نقش فرهنگ به عنوان ابزار قدرت نرم با تاکید بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا، ره آورد سیاسی، شماره 28 و 29، ص 114-85
 • شرف الدین، سید حسین، (1384). قدرت نرم آمریکا و ایران، فصلنامه علوم سیاسی، سال 8، شماره 3، ص 52
 • کریمی فرد، حسین، (1396). سیاست خارجی ترامپ و واقعیت­های نظام بین­الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 28، ص 302-285
 • گودرزی، سهیل، سلطانی نژاد، احمد، زهرانی، مصطفی، اسلامی، محسن، (2018). ترامپ و چشم انداز راهبرد امنیت ملی ایالات متحده: گذار از چندجانبه گرایی به یکجانبه گرایی، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال سیزدهم، شماره 48، ص 229-210
 • مرادی، حجت اله، امانلو، حسین، (1392). افول قدرت نرم امریکا، مطالعات عملیات روانی ، شماره 37، 148-135
 • نای، جوزف، (1382). قدرت نرم، ترجمه محمد حسینی مقدم، راهبرد، شماره 29، ص 380-363
 • نای، جوزف، (1390). گفتگوی اینترنتی با جوزف نای مبدع نظریه قدرت نرم، ماهنامه روابط فرهنگی، سال اول، شماره 4، ص 8-4
 • یزدان فام، محمود،(1395). سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، سال 19، شماره 4، ص 164-139
 • افتخاری، اصغر،(1391). تهدید نرم: رویکردی اسلامی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص55
 • ام استفان، والت؛ جی جان، ایکنبری، (1382). تنها ابر قدرت، تدوین: جی جان ایکنبری، ترجمه: عظیم فضلی پور، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، ص 255
 • فوکویاما، فرانسیس، (1385). آمریکا بر سر تقاطع: دموکراسی، قدرت و میراث جریان نومحافظه کاری در آمریکا، ترجمه مجتبی امیری وحید، تهران: نشر نی، ص45-44 
 • کالاهان، پاتریک،(1387). منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه­های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داود غرایاق زندی، محمود یزدان فام و نادر پور آخوندی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • نای، جوزف الف،(1387). قدرت در عصر اطلاعات: از واقع­گرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 46-43
 • نای، جوزف ب،(1387). قدرت نرم، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، ص 139-85
 • نای، جوزف ج، (1387). قدرت نرم، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، ص 37
 • ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا به وجهه آمریکا لطمه زده است، (29/5/1398)، پایگاه اینترنتی حقایق آمریکا به نقل از مرکز تحقیقات پیو https://usfacts.ir/1397/03/                                                                                                           
 • وضعیت نرم ایران بر اساس شاخصه­های قدرت نرم مؤسسه پورتلند، (29/3/1397)، پایگاه اینترنتی شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی    http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182213
 • افول قدرت نرم امریکا، (15/9/1397)، پایگاه اینترنتی خبرگزاری صدا و سیما  http://www.iribnews.ir/fa/news/2294759
 • دونالد ترامپ، ترزا می و سرنوشت اروپا، (27، ژانویه،2017)، پایگاه اینترنتی دویچه وله  http://www.dw.com/fa-ir -37294691
 • Brett, Kevin, Schaefer, Todd. (2019). Formalizing the American brand: the case for the US culture, language, and soft-power institutes, Place Branding and Public Diplomacy, June 2019, Volume 15, Issue 2, pp 124–133
 • Courtney McBride. (2019). Trump Keeps the Pressure on State Department Spending, Available at: https://www.wsj.com/articles/trumps-keeps-the-pressure-on-state-department-spending-11552326475
 • Caroline Mortimer. (2017). Trump poll: 'Idiot' most common word used by voters to describe US President,https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-poll-idiot-common-words-voters-use-describe-us-president-quinnipiac-university-a8107301.html
 • Clementi, M. and Dian, M. and Pisciotta, B. (2017). US Foreign Policy in a Challenging World: Building Order on Shifting Foundations. 1st ed. Springer.
 • Hessler, Lee. (2016). Militarism and the Trump agenda, Liberation, Feb 10, 2017, Available at:https://www.liberationnews.org/militarism-and-the-trump-agenda/.
 • Haass, R. (2016). “The Isolationist Temptation”. The Wall Street Journal. Available at: https://www.wsj.com/articles/the-isolationist-temptation-1470411481(accessed 10 May 2019).
 • Lorber, Eric B. (November 16, 2016). President Trump and the Iran Nuclear Deal, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2016/11/16/president-trump-and-the-iran-nuclear-deal.
 • Liptak, K. and Acosta, J. (2017). “Trump on Paris accord: ‘We’re getting out’”. CNN. Available at: http://www.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climatedecision/ index.html (accessed 1 May 2019).
 • Lukes Steven. (2007). “Power and the Battle for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power”, in Power in World Politics, London & New York: Routledge.
 • Larres, Klaus. (2017). “Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.globalpolicyjournal. com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-america%E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.
 • ye Jr, J. S. (2019). International Affairs, Volume 95, Issue 1, 1 January 2019, Pages 63–80, https://doi.org/10.1093/ia/iiy212
 • Nye Jr, J. S. (2019). The rise and fall of American hegemony from Wilson to Trump. International Affairs, 95(1), 63-80
 • Nye, J. S. (2019). Soft Power and Public Diplomacy Revisited. The Hague Journal of Diplomacy, 14(1-2), 7-20
 • Nye, Joseph. ( 2019).“ American Soft Power in the Age of Trump, May 6, 2019. Available at:
 • https://www.projectsyndicate.org/commentary/american-soft-power-decline-under-trump-by-joseph-s-nye2019-05
 • Nye, J. S. Jr. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York:Public Affairs.p 50
 • Nye, Joseph. ( 2003).“Us Power and Strategy after Iraq”, Foreign affairs, Volume 82,Number 4. July/August.
 • Nye, Joseph. ( 2011). Future of Power, Publisher :PublicAffairs.
 • Overhaus, Marco and Brozush, Lars. (2016). “US Foreign Policy after the 2016 Elections Presidential Contenders’ Opposing Concepts and Domestic Political Dynamics”. Available at:https: //www.swp- berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C33_ovs_bzs.pdf. pp 1-14
 • Portland Consultancy, The Soft Power 30: a global ranking of soft power (London: Portland Consultancy, 2016).
 •  Quinn,  Adam, Kitchen, Nicholas. (2019).  Understanding American Power: Conceptual Clarity, Strategic Priorities, and the Decline Debate, Global Policy Volume 10 . Issue 1 . February 201
 • Rugh, WA. (2019/3/11). President Trump and America’s SoftPower,https://www.palgrave.com/gp/palgrave/campaigns/us-elections-and-politics/president-trump-and-america-s-soft-power/11996866
 • Richard Wike, Bruce Stokes, Jacob Poushter and Janell Fetterolf.(2017). U.S. Image Suffers as Publics Around World Question Trump’s Leadership, America still wins praise for its people, culture and civil liberties, http://www.pewglobal.org/2017/06/26/worldwide-few-confident-in-trump-or-his-policies/
 • Rose, Andrew K. (2019). Agent Orange: Trump, Soft Power, and Exports,NBER Working Paper No. 25439,January 2019,JEL No. F14,F59
 • Root, H. L., & Li, Y. (2016). The Hypocrisy Trap and US Soft Power. Available at SSRN 2716725.
 •  Sachs, D. Jeffrey (2018),  “Trump’s Diminishing Power and Rising Rage“.Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/weaker-trump-more-unstable-and-dangerous-by-jeffrey-d-sachs-2018-11?barrier=accesspaylog (accessed 25 May 2019)
 • Swanson, A. and Granville, K. (2017). “What Would Happen if the U.S. Withdrew From Nafta”. Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/2017/10/12/business/economy/what-would-happen-if-the-us-withdrewfrom- nafta.html (accessed 13 May 2019)
 • Thrush, G. (2017).“Trump’s New Travel Ban Blocks Migrants from Six Nations, Sparing Iraq”. Nytimes.com. Available at: https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/travel-ban-muslim-trump.html (accessed 2 December 2017).
 • Wright, Thomas. (2016). “The 2016 presidential campaign and the crisis of US foreign policy”. Available at: https: //www.lowyinstitute.org/publications/2016-presidential- campaign-and-crisis-us-foreign-policy.
 • Walker, C. (2016). The Hijacking of" Soft Power". Journal of Democracy, 27(1), 49-63.
 • What is Soft Power?(2019). https://softpower30.com/what-is-soft-power/
 • Yavuzaslan, K., & Cetin, M. (2016). Soft Power Concept and Soft Power Indexes. In Business Challenges in the Changing Economic Landscape-Vol. 1 (pp. 395-409). Springer International Publishing.