اتاق‌های فکر ایالات متحده و انگلستان در ترویج راهبرد اسلام‌هراسی ( رویکرد تحلیل گفتمان)

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ستیز با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلام و هجمه و توهین به مسلمانان، از دیرباز در سیر فکری و عملی گفتمان غرب نهادینه شده است. وقوع حملات 11سپتامبر و دیگر عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی و ظهور گروه‌های افراط‌گرای اسلامی نیز به روند اسلام‌هراسی در هزاره نو، شکل و ماهیتی جدید بخشید. در این چارچوب، به دلیل آنکه کمتر کسی به نقش اتاق‌های فکر کشورهای غربی پرداخته بود، محور اصلی پژوهش به شناخت چگونگی کارکرد این کنشگر در تشدید راهبرد اسلام‌هراسی متمرکز شد. سؤال تحقیق نیز عبارت است از: محور‌های راهبرد اسلام‌هراسی در اتاق‌های فکر کشورهای امریکا و انگلیس کدامند؟ در این راستا، ابتدا مفهوم و پیشینه راهبرد اسلام‌هراسی در غرب تشریح و سپس نقش پنج اتاق فکر امریکا و سه اتاق فکر انگلیس در تکوین این راهبرد مبتنی بر کتب و مقاله‌های منتشره و موضعگیری مدیران و فعالان این اتاق‌ها و با استفاده از  روش تحلیل گفتمانی «ارنستو لاکلاو» و «شنتال موفه» تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، مهم‌ترین محورهای راهبرد اسلام‌هراسی در اتاق‌های فکر را می‌توان در ضدیت و تحریف چهره اسلام و حضرت محمد (ص)، معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و مخالف صلح، تسری اقدامات گروه‌های افراطی مذهبی به دین اسلام و مسلمانان، جانبداری مطلق از اسرائیل و دشمنی با فلسطین و گروه‌های مقاومت، بزرگنمایی پرونده هسته‌ای ایران و بسط ایران‌هراسی و ارتباط با قانونگذاران و سیاستمداران کشورهای امریکا و انگلیس ذکر کرد

کلیدواژه‌ها