بررسی الگوی آشناسازی با مبانی و اصول فکری امامین انقلاب اسلامی بر اساس مفاهیم موجود در آثارشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر

چکیده

تبیین شخصیت فکری و عملی امامین انقلاب اسلامی و آشنا نمودن و معرفی آن به نسل های مختلف انقلاب خصوصا نسل جدید از ضرورت‌های اساسی است که باید به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مسیر پیش روی نظام اسلامی قرار گیرد. در این راستا این سوال مطرح می شود که مدل و روش علمی جهت آشناسازی نسلهای گوناگون کشور با مبانی و اصول فکری امامین انقلاب اسلامی مبتنی بر آثارشان، چیست؟ برای تبیین این موضوع از چارچوب نظری علل اربعه استفاده شده است. بر اساس این چارچوب، تحقق الگوی آشناسازی با ابعاد شخصیت فکری و عملی امامین انقلاب اسلامی مبتنی بر آثارشان، مستلزم تحقق چهار علتِ مادی؛ صوری؛ فاعلی و غایی می باشد. دست یافتن به علت‌هایِ مذکور مبتنی بر آثار امامین انقلاب دغدغه اصلی این پژوهش می باشد. در این راستا به یافته های ذیل دست یافت:
منابع و مبانی‌ الگوی آشناسازی در آثارامامین انقلاب، شامل منابعِ اعتقادی، فقهی و اخلاقی متخذ از کتاب و سنت می باشد. افراد، نهادها و کارگزاران الگوی آشناسازی در آثارشان؛ ولی فقیه، خواص اهل حق(بعنوان افراد) و نهادِ حکومت و نهادهای فرهنگی همانند مساجد و کانونهای فرهنگی، بعنوان نهاد)، می باشند. سطوح، انواع و ابعاد الگوی آشناسازی در آثارشان، سطح حیوانیتِ انسان، سطح انسانیِ انسان و سطح متعالیِ انسان می باشد و هدف غایی الگوی آشناسازی در آثارشان، پرورش انسان مهذب و تربیت یافته می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع

7-1.مقاله­ها

 1. پارسانیا، حمید ؛ اسلامی تنها، اصغر(1392). عقلانیت سکولار و قدسی در ساحت جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی ، فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت ، شماره 16، 7 - 42.
 2. شیرودی، مرتضی(1383). انقلاب اسلامى ایران و جنبش‏هاى جهان اسلام، فصلنامه رواق اندیشه، شماره 30، 21 - 37.
 3. خدادی، حسن ؛ حمزه کلائی، حمیدرضا منیری(1398). الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست اسلامی، سال7، شماره 16، 183-156.
 4. خنکدار طارسی، معصومه ؛ سلحشوری، احمد(1387). عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی، سال21، شماره 20، 115-133.
 5. جهان بین، فرزاد؛ معینی پور، مسعود(1393)، فرایند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیه الله خامنه ای، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 39، 46-29.
 6. سالم، مریم ؛ سعیدی مهر، محمد ؛ اکبریان، رضا(1389). تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا، دوفصلنامه علمی – پژوهشی حکمت سینوی(مشکوه النور)، سال 14، شماره 44، 16-1.
 7. شاهرخی، سید حامد ؛ عبدالله، عبدالمطلب ؛ کربلایی پازوکی، علی( 1401). نقش راهبردی مکتب امامین انقلاب در زمینه‌سازی ظهور با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی، شماره 61، 149-129.
 8. غلامی، محمدصادق ؛ سعیدی شاهرودی، علی(1400).  شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های گفتمان انقلابی گری از دیدگاه امامین انقلاب، مجله امنیت ملی، شماره 39، 7- 35.
 9. گودرزی، غلامرضا؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی؛ ابراهیمی کوشالی، حسین(1401). هدایت افکار عمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی، نشریه حکمرانی متعالی، شماره 9، 158-123.
 10. لک زایی، نجف ؛دلیر، بهرام(1391). غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه، فصلنامه علوم سیاسی، سال 15، شماره 59، 74-61.
 11. -------------(1389). روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه رهیافت سیاسی و بین المللی، شماره23، ص 100-77.
 12. لک زایی، نجف ؛ سنقری، محمد(1394). الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم، فصلنامه سیاست متعالیه سال3، شماره 7، 28-7.
 13. محمدی، عباسعلی ؛ افچنگی، مهدی ؛ موسوی، سیدرضا ؛ میرانی، ارسطو(1401). تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی در رهیافت قرآن کریم، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره11، شماره1، 147-167.
 14. محمد علی زاده، اکبر ؛ ولایتی، علی اکبر(1396). نقش علما و روشنفکران دینی در مدیریت و رهبری، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت اسلامی، سال25، شماره 1، 123-141.
 15. مصباح یزدی، محمد تقی(1366). آموزش فلسفه، تهران: سازمان تبلیغات.

 

7-2.کتاب­ها

 1. ابن بطوطه، محمد بن عبدالله(1376). رحله ابن بطوطه ، تهران: آگه.
 2. امام خمینى، روح‏الله(الف)(1378). جهاد اکبر، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
 3. ----------(1372). استفتاآت( للإمام الخمینی( س))، قم: موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی.
 4. ---------- (ب)(1378). آداب الصلاة (چاپ قدیم). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 5. ---------- (پ)(1378). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 6. ---------- (1381). تقریرات فلسفه امام خمینى، 3 جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 7. --------- (1409ه ق). ولایت فقیه (چاپ قدیم)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 8. --------- (1392). تفسیر سوره حمد (چاپ قدیم)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 9. بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران(22/11/97).
 10. خانی، مهدی(1395). طراحی و تدوین نقشه راه دولت اسلامی؛ قم: بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 11. راس من، گرچن(1395). روش تحقیق کیفی، مترجم علی پارساییان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
 12. ساروخانی، باقر(1370). دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
 13. شرفی، محمود ؛ عبدالملکی، هادی(1400). منظومه فکری و تمدن ساز مقام معظم رهبری در چهار دهه انقلاب اسلامی، شماره3، 27-1.
 14. شعیب، بهمن(1397). الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوره 7، 237 -250.
 15. ----------(1397). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مجله نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره 15، 9- 35.
 16. صدرالمتالهین شیرازی، ملاصدرا(1981م). اسفار، ج7، بیروت: دار احیاالتراث.
 17. صدرالمتالهین شیرازی، ملاصدرا(1387). شواهدالربوبیه، ترجمه علی بابایی، تهران: انتشارات مولی.
 18. کلینی، محمدبن یعقوب(1407). اصول کافی، ترجمه علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 19. متقی هندی، علی (1989). کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال،بیروت: مؤسسة الرسالة.
 20. مطهری، مرتضی(بی تا). آشنایی با علوم اسلامی، فقه، قم: صدرا.

7-3.منابع اینترنتی

 1. سایت جامع امام خمینی(ره) : http://emam.com  
 2. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای https://farsi.khamenei.ir