کلیدواژه‌ها = امنیت
تجزیه و تحلیل مقابله‌ای راهبرد دفاع پیرامونی در ج.ا ایران و رژیم صهیونیستی ( با تأکید بر مؤلفه‌های قدرت نرم )

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1402، صفحه 169-192

سیدمحسن فاضلی؛ سیدمحمدرضا موسوی؛ احسان مصطفی پور؛ سید محمود موسوی


تدوین چشم انداز امنیتی مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مولفه های ژئوپلیتیکی

دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398، صفحه 129-158

محمود واثق؛ محمدباقر قالیباف؛ مجید غلامی


الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

دوره 19، شماره 72، آبان 1395، صفحه 125-149

حسن پولادی؛ محمد مهدی کشاورزیان؛ هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور