کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 67-95

مجید فشاری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن رضایی میرقائد


تدوین چشم انداز امنیتی مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مولفه های ژئوپلیتیکی

دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398، صفحه 129-158

محمود واثق؛ محمدباقر قالیباف؛ مجید غلامی


نقش انگلستان در ایجاد چالش‌های هسته‌ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی

دوره 18، شماره 67، مرداد 1394، صفحه 97-124

احمدرضا بردبار؛ غلامرضا خواجه سروی