اشتراکات هویتی انقلاب اسلامی ایران و آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای عضو آلبا

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی(ره) در سال 1357، نوعی هویت «انقلابی-اسلامی» برای جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظام بین الملل ایجاد کرده است، که این هویت­های انقلابی نوع اشتراکات با ما و کشورهای آلبا و افکار عمومی منطقه آمریکای لاتین را فراهم کرده است،  ما در این تحقیق به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش­شناسی پیمایشی (کمی) جامعه آماری متشکل از سیاست مداران که شامل رؤسای جمهور، وزیران خارجه و سفیران کشورهای آلبا که در اجلاس غیرمتعهدهای تهران شرکت کرده بودند را بررسی کرده­ایم. روش نمونه­گیری انتخابی ساده و حجم نمونه­گیری به طور تصادفی ساده 23 نفر است. ما در این پژوهش درصدد واکاوی هویت­های انقلابی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای عضو آلبا هستیم که این هویت­های انقلابی نوع اشتراکات «خودی­ها» بر ما و کشورهای آلبا و افکار عمومی منطقه آمریکای لاتین را به­وجود آورده است. بر همین اساس این اشتراک هویتی شرایط را برای حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین و گسترش عمق استراتژیک را برای آن فراهم کرده است

کلیدواژه‌ها