دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده‎ روی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی، دانشکده رفاه، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده رفاه، تهران، ایران.

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است به این سوال که زنان ایرانی با چه دلایلی در پیاده‌روی اربعین مشارکت می‌کنند؟پاسخ داده شود. بدین منظور 20 مصاحبه‌ی عمیق از‌ زنان ایرانی شرکت کننده در پیاده‌روی اربعین صورت گرفته و از روش کیفی تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است ، نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق حاکی از این است که مهمترین مضامین شناسایی شده در باب دلایل مشارکت عبارتند از 1. مضامین مرتبط با حوزه ی مهدویت وآخرالزمان که برخی از مشارکت کنندگان دلیل حضور خود در پیاده روی اربعین را "معرفی امام زمان )ع) " به مردم جهان می دانند، 2. مضامین مرتبط با حوزه ی تربیتی واخلاقی که زنان بر این باورند که پیاده روی اربعین به خودسازی و شکل گرفتن تربیت صفات در انسان‎ها کمک می کند، 3. مضامین تبلیغی ناظر بر دلایلی که به تبلیغات افراد پس از بازگشت از سفر در بین خانواده و دوستان صورت می گیرد 4. مضامین فرهنگی که در این راستا زنان مشارکت کننده در پیاده روی اربعین بر این باورند که مهمان نوازبودن خانواده های عراقی و همچنین سخاوتی که فقط در ایام زیارت اربعین، در بین مردم عراق که خود را خادم الحسین(ع) می‌دانند، تجربه کردند 5. مضامین مذهبی و دینی که آنها از عنایت و نگاه خدا و امام حسین (ع) به ویژه در طول مسیر پیاده روی سخن می‌گویند. عده ای از زنان مشارکت کننده در کنار سایر علل، برای گرفتن حاجت‎های خود نیت کرده و اقدام به پیاده روی می‌کنند

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع

   

  6-1- منابع فارسی

  مقاله ها

  • بد، مهدیه (1397) فهم تجربه زیسته زائران در پیاده روی اربعینِ سال ۱۳۹۵ (بسترها و زمینه های شکل گیری اَبَر رویداد اربعین)،‌ باغ نظر، 12 (68)، 48-39
  • رضوی زاده، ندا (1396) ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 24 (4)، 631-595
  • شراهی، اسماعیل و ذوالفقارزاده، محمدمهدی. واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین :روایتی مردم شناختی از پدیده عظیم پیاده روی اربعین. دین و ارتباطات ، 55 (1) ، 148-115
  • شریفیان ثانی، مریم (1380). مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری، نشریه مدیریت شهری، 2 (8)، 55-42
  • شفیعا، سعید و درودیان، محمد جواد. (1396). مفهوم سازی درک معنویت در رویداد پیاده روی اربعین حسینی: براساس تجربه ی میدانی. مجموعه مقالات همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
  • عربی، حسینعلی (1398). پیاده روی اربعین حسینی ؛ جایگاه و کارکردها. معرفت، 28 (262). 54-45
  • عیوضی، محمد و همکاران (1390). مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی، دانش سیاسی، دوره 7 (3) ، 166-133
  • غفاری هشجین ، زاهد و آقایی، محمد (1397) پیاده روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی، دانش سیاسی، 27 (1)، 21-1
  • غفاری، غلامرضا (۱۳۸۳). تبیین مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران. جامعه شناسی ایران. ۱ (۶): 98-67.
  • قادرزاده، امید و یوسف‏وند، حجت ا... (1391). سنجش عوامل جامعه شناختی موثر در مشارکت مدنی زنان، زن درتوسعه و سیاست، 10 (4)، صص: 126-101.
  • کاشی ،شیما (1393) زیارت اربعین : اقتدار یکدست شیعه یا تکثر دین عامه، سایت جامعه شناسی تشیع
  • گلابی،فاطمه و اخشی، نازیلا ( 1394).مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی.جامعه شناسی کاربردی. 26 (3)،‌160-139
  • محسنی‏تبریزی، علیرضا (1375). بیگانگی، مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، نامه پژوهش، 1 (1)، 109-89.

  کتابها

  • اصفهانیان، سعید و همکاران (1395). والله‌‌‌‌ متم‌‌ نوره. 3جلد. قم: جمکران
  • بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
  • حسام مظاهری، محسن (1397) پیاده روی اربعین: تاملات جامعه شناختی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر آرما
  • خمینی، امام روح الله. (1368). صحیفه نور. تهران: دفتر نشر آثار امام خمینی (ره).
  • دورکیم، امیل.(1383) صور بنیانی حیات دینی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز
  • رحمانی، جبار.(1392) مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم، تهران:خیمه
  • روشه،گی (۱۳۷۷). جامعه شناسی تالکوت پارسونز. برگردان عبدالحسین نیک گهر. تهران: مؤسسه‎ی فرهنگی انتشاراتی تیبان.
  • کوهن،آنتونی پل.(1390).سرشت نمادین اجتماع.ترجمه عبدالله گیویان.تهران:انتشارات دانشکده صدا و سیما.
  • گیویان، عبدالله. (1390). مردم شناسی اجتماعات دینی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

  پایان نامه

   

  • بُد، مهدیه. (1396). استخراج الگوی گردشگری ابر رویداد مذهبی اربعین .دانشگاه علم و فرهنگ .
  • امین، محسن. (1395) . پیاده‌روی اربعین به مثابه ارتباطات آئینی شیعی. دانشگاه امام صادق (ع) .

   

   

  6-2- منابع لاتین

  Articles

  Helly, Denis. (1997). Voluntary and Social Participation by People of Immigrant. 2nd National Metropolis Conference, 23–25 November, Montreal, Quebec, Canada