استراتژی بهره‌گیری از ساختارهای ارگانیک در پایگاه‌های مقاومت بسیج: آثار، دستاوردها و ارائه الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسنده

استادیار و دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

این تحقیق به دنبال آن است که دستاوردهای یک تحقیق تجربی و پژوهش عملی (اقدام پژوهی) در به کارگیری یکی از انواع ساختارهای ارگانیک در پایگاه مقاومت بسیج را موردبررسی قرار دهد و آثار آن را گزارش نماید تا از این طریق الگویی را برای رسیدن به اهداف
ارائه نماید. مطالعات این پژوهش (شامل طراحی، پیاده سازی، پایش، ارزیابی و گزارش) که 3 سال زمان برده است،نشان می دهد که استفاده از یک ساختار ارگانیک با حفظ ساختار مکانیکی پیشین در پایگاه بسیج، سبب ایجاد خلاقیت، انعطاف پذیری،ا یجاد نوآوری، تقسیم وظایف مبتنی بر اهداف، تصمیم گیری غیرمتمرکز (از پایین به بالا)، بهره گیری از نیروهای متخصص در تمامی امور و تعامل بسیار دقیق و منظم واحدهای زیر مجموعه شده است که بهره وری و اثر بخشی این مجموعه را بسیار ارتقاء داده است؛ موفقیت های چشمگیری به همراه داشته و زمینه را برای تلفیق اقشار بسیج در بسیج محلات فراهم می آورد. دستاوردهای این پژوهش الگویی را برای بهره گیری از چنین ساختارهایی در سایر پایگاه های مقاومت بسیج ارائه میدهد. روش مورد استفاده در این تحقیق اقدام پژوهی است.

کلیدواژه‌ها


 • افشار ، علیرضا، (1372)، آشنایی با تشکیلات و مأموریت‌های بسیج، مجله مطالعات راهبردی بسیج، پیش شماره
 • امامی، سیدمجتبی؛ باقری نصرآبادی، محسن؛ (1394)، طراحی چارچوب نهادی برای شناسایی و انجام کارآفرینانه مأموریت‌های بسیج سازندگی، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 69، از 103 تا 130.
 • آقاکاظم شیرازی، سمانه؛ رضازاده، جواد؛ کردستانی، غلامرضا؛ (1397)، واکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاری، مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، شماره 4، ‏(22 صفحه - از 1 تا 22)
 • بیگی، جمال؛ حیدرنژاد، کیوان؛ (1394)، نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح شهرستان بناب، پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، شماره 14، از 107 تا 121.
 • تیموری، محمد جواد؛ نجفی، ابراهیم؛ (1393)، الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 64، از 119 تا 148.
 • حاجی زاده نداف، صادق؛ مهدیزاده، عفت سادات؛ (1393)، بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محلات در ارتقای سطح علمی - فرهنگی اعضای بسیج، مطالعات راهبردی بسیج، شماره ، از 135 تا 160.
 • حبی، محمد باقر؛ نائینی، محمد علی؛ حاتمی، حمیدرضا؛ شریفی، رضا؛ (1390)، بررسی نقش بسیج در فرهنگ سازی و پیشگیری از سوءمصرف مواد، روانشناسی نظامی، شماره 6، از 47 تا 56.
 • حمید بیگی، منصور؛ ایزدی یزدان آبادی، احمد؛ حاتمی، حمید رضا؛ نصرت پناه، سیاوش؛ حبی، محمد باقر؛ (1392)، طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))، مجله روانشناسی نظامی، شماره 13، ‏(17 صفحه - از 54 تا 70).
 • رحمان زاده، سیدعلی؛ (1395)، عوامل سازمانی موثر بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صدا و سیما، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره 3، ‏(34 صفحه - از 1 تا 34).
 • رؤوف، على، (1383)، «چرا علاقه به پژوهش در عمل احیا شده است؟»، مجله رشد تکنولوژى آموزشى، دوره نوزدهم، ش 152، تهران، دفتر انتشارات کمک آموزشى، ص 47.
 • سالاری محمدآباد، محمد؛ مازیاری، محمد؛ (1395)، تاثیر ساختار سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان: نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی، مجله مدیریت ورزشی، شماره 31، ‏(17 صفحه - از 281 تا 297).
 • شاه آبادی، محمدمهدی؛ زلقی، امین؛ (1395)، شناسایی قابلیت‌های لازم برای رهبری در سازمان‌های ایمان‌محور؛ مورد مطالعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 20، از 41 تا 80
 • طوسی، حسین علی؛ مهری، عباس؛ (1390)، عوامل مؤثر برجذب نخبگان کشور به بسیج، مدیریت اسلامی، شماره 2، از 105 تا 130.
 • عزیزی، رزاق؛ علی اکبری، حسن؛ ایزدی طامه، احمد؛ (1394)، عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج، مدیریت اسلامی، شماره 9، از 203 تا 224
 • گودرزی، غلامرضا؛ عبدالملکی، هادی؛ (1393)، بنیان‌های نظری و علمی انقلاب اسلامی در تشکیل بسیج جهانی مستضعفین با ‌تأکید بر بیداری اسلامی، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال چهارم، شماره 14، از 67 تا 96.
 • مقیمی، سید محمد، (1389)، تأثیر عوامل محیطی برتجاری‌سازی‌ایده‌ها و نتایج تحقیقات مطالعات راهبردی مدیریت شماره 2.
 • مهرمحمّدى محمود، (1377)، «نگاهى تازه به رابطه میان پژوهش و عمل تربیتى»، مجلهپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، ش 7 و 8، تهران، به نقل از: على رؤوف، پیشین، ص 47/ ص 44.
 • نطاق پور، مهدی؛ درویش احمد آبادی، علی؛ اسماعیلی، محمد مهدی؛ (1396)، بررسی نقش سپاه و بسیج در تأمین امنیت و توانمندسازی حاشیه کلانشهر مشهد، دفاعی، شماره 99، از 77 تا 117.
 • نوروزی، محمد؛ نوروزی، خلیل؛ عاشری، محمدرضا؛ (1392)، توانمندسازی بسیجیان: راهبردی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 59، از 77 تا 104.
 • استراس، آنسلم و جولیت کوربین؛ (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
 • استفان ایزاک، (1380)، راهنماى تحقیق و ارزشیابى در روان شناسى و علوم تربیتى، ترجمه على دلاور، تهران، ارسباران، ج 2، ص 44.
 • آسا برگر، آرتور؛ (1387)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ سوم‌.
 • اقبال قاسمى پویا، (1381)، راهنماى عملى پژوهش در عمل، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ج 2، ص 9.
 • بازرگان، عبّاس، (1385)، «جزوه آموزشى اقدام پژوهى»، تهران، دانشگاه تهران، ص 168.
 • بازرگان، عباس؛ (1387)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران، دیدار، چاپ اول‌.
 • جین مک نیف و همکاران، (1383)، اقدام پژوهى، ترجمه محمّدرضا آهنچیان، تهران، رشد، ص 28.
 • حافظ نیا، محمد رضا (1388)‌. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، تهران سمت
 • حسن زاده، رمضان، (1382)، روش هاى تحقیق در علوم رفتارى، تهران، ساوالان، ص 166.
 • حسن، ملکى، (1382)، مهارت هاى اساسى تدریس، زنجان، نیکان کتاب، ص 304.
 • رفیعی، حسن و دیگران؛ (1387)، روش‌های تحقیق بین رشته‌ای در اعتیاد، تهران، دانژه، چاپ اول.
 • سرمد، زهره و همکاران، (1376)، روش هاى تحقیق در علوم رفتارى، تهران، آگه، ص 85.
 • غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا، (1382)، استراتژی اثربخش، تهران: انتشارات فردا‌.
 • قاسمی، پویا، (1382)، پژوهش در عمل، تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت.
 • کاظم‌نژاد، انوشیروان، حمیدرضا خلخالی، کاظم پور.(1380) 100 آزمون آماری به همراه راهنمای نرمافزار SPSS. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران.
 • مهرمحمّدى، محمود، (1379)، جستارهایى در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 • میرزایی، خلیل (1388)، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • نادرى، عزت اللّه و سیف نراقى، مریم، (1380)، روش هاى تحقیق و شیوه هاى ارزشیابى در علوم انسانى، تهران، بدر.