ساختار دهی اهداف کلان تعامل مسجد و کودک و نوجوان و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌گذاران حوزه فرهنگ»*

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام(نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش: کودک و نوجوان از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی محسوب می‌شود و مسجد نهادی اصیل است که می‌تواند در تربیت اسلامی کودک و نوجوان نقش‌آفرین باشد. تصمیم‌گیران فرهنگی برای آن‌که تعامل مسجد و کودک و نوجوان را محقق نمایند لازم است ابتدا روابط و تقدم و تاخر عوامل موثر بر تعامل مسجد و کودک و نوجوان را در نظر بگیرند تا مسیر پیاده سازی این مفاهیم تسهیل گردد. بنابراین هدف این پژوهش کشف الگوی روابط مولفه‌های مرتبط با تعامل مسجد و کودک و نوجوان است. روش پژوهش: با استفاده از روش مدل سازی ساختای-تفسیری (ISM) الگوی روابط مؤلفه‌های راهبردی در زمینه تعامل مسجد و کودک و نوجوان، از منظرخبرگان این حوزه کشف و سطح‌بندی شده اند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مولفه‌های مرتبط با «پشتوانه‌های سیاستی و قانونی، حمایت سازمان‌های متولی، استقرار زیر ساخت‌های نرم افزاری و محوریت امام جماعت» از بالاترین نفوذ و سطح تاثیر در میان سایر مولفه‌ها برخوردارند. علاوه بر آن چهار مولفه «پیوند تشکل‌های درون مسجدی با مسجد، همگرایی تشکل های برون مسجدی با محوریت مسجد، در دسترس بودن محصولات مورد نیاز فعالان فرهنگی، متناسب سازی فضای فیزیکی» به عنوان عوامل توانمند ساز در لایه میانی قرار می‌گیرند. در نهایت مولفه‌های «ایفای نقش آموزش و پرورش، تحقق نقش‌آفرینی مسجد در محیط پیرامونی» دارای بیشترین وابستگی و به عنوان نتایج تحقق سایر مولفه‌ها استخراج شده‌اند. الگوی روابط مولفه‌ها در مدلی شش سطحی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها