شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری(ISM) (مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی رحمه الله علیه

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

انتخابات عصاره مردم‌سالاری در هر حاکمیت است. در بستر انتخابات، احزاب سیاسی به‌مثابه یک کمپانی تجاری خود را در معرض رأی مردم قرار داده و توده‌ها نیز به‌عنوان خریدار اصلیِ ایده‌ها و چهره‌های جریانات سیاسی در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند. پاسخ به این سؤال که احزاب و جریانات سیاسی چگونه می‌توانند در رقابت انتخاباتی سبد رأی خود را حداکثر کرده و پیروز میدان باشند دهه‌هاست که ذهن فعالین این حوزه را به خود معطوف داشته است. در مقاله حاضر با تکیه‌بر تحلیل نظر نخبگان سیاسی و فعال در عرصه انتخابات محلی، عوامل کلیدی موفقیت در چهار دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تهران احصاء شده و سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، این عوامل رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل انتظارات رأی‌دهندگان، عملکرد حزب حاکم و نوع تائید صلاحیت‌ها به‌عنوان مبنایی‌ترین عوامل عمل کرده و بیشترین تأثیر را در بین عوامل کلیدی موفقیت دارا می‌باشند و درنهایت مشارکت سیاسی و الگوی رأی‌دهی جامعه سطح اول و تأثیرپذیرترین عوامل کلیدی موفقیت را در بر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها