طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران- تهران - ایران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده 
امروزه گسترش اینترنت و شبکه­های اجتماعی و تأثیرش بر زندگی افراد جامعه باعث شده سازمان­ها و شرکت­های تجاری درصدد استفاده از ظرفیت این پدیده جهت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مثبت در راستای  اهداف سازمانی یا تجاری خود برآیند. که در این بین سازمان­های دولتی و حاکمیتی مرتبط با تبلیغات نظام مقدس جمهوری اسلامی مانند بسیج، سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز می­توانند با استفاده از شناخت مؤلفه­های مؤثر برتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، کاربران فضای مجازی را در جهت انجام تبلیغات دهان به دهان در این فضا برای جذب هر چه بیشتر افراد جامعه به مشارکت در مناسبت­های انقلابی سوق دهند. فلذا سوال اصلی تحقیق بدین صورت می­باشد: مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (EWOM) مشارکت مردمی در مراسم و مناسبت­های انقلابی کدام است؟ روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. روش گردآوری داده­ها مصاحبه عمیق با 12 نفر از کارشناسان و صاحب­نظران مرتبط با موضوع و روش تحلیل داده­ها کدگذاری باز، محوری، و انتخابی طبق چارچوب روش نظریه داده بنیاد می­باشد. یافته­های تحقیق در قالب سه مقوله: ضرورت­ها، موانع و الزامات تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مشارکت مردمی در مناسبت­های انقلابی و مدل آن، ارایه شد­ه است.

کلیدواژگان:تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(Ewom)، گراندد تئوری(نظریه داده بنیاد)، مناسبت‌های انقلابی، شبکه­های اجتماعی