کلیدواژه‌ها = الگوهای ارتباطی
فهم جوهره ارتباطات انسانی - الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1401، صفحه 39-73

خلیل نوروزی؛ هادی رنجبر؛ محمد اسعدی؛ حسین آماده