نویسنده = رضا طهماسبی بلوک آباد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی عملکرد برای تشکل‌های دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (دام‌ظله)

دوره 19، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 31-55

رضا طهماسبی بلوک آباد؛ سید مجتبی کمیلی فرد