شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،‌ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت‌دولتی دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران،‌ ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش ارائه شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط بومی کشورمان است. جهت جمع‌آوری داده‌ها، با توجه به اشباع نظری محقق،10مصاحبه هدفمند و نیمه‌ساختاریافته با نمایندگان دو دوره مجلس شورای اسلامی و برخی صاحب­نظران صورت پذیرفت و با یکی از انواع روش تحقیق کیفی و از دسته روش­های تحلیل متن با نام تحلیل تماتیک، داده­های متنی حاصل از مصاحبه­ها تجزیه­و­تحلیل شد. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناسـایی 89 شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر گردید که این شاخص‌ها در ۱۷ مضمون سازمان‌دهنده دسته‌بندی شده و مضامین سازمان‌دهنده نیز خود به ۴ بعد عملکرد فردی و عمومی کارگزاری، عملکرد حاکمیتی، عملکرد اجتماعی و عملکرد حرفه‌ای تقسیم‌بندی شده‌اند تا تصویر درست و جامعی از شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد نماینده را نمایش دهند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌گردد سامانه‌ای با دسترسی آزاد مردم و نمایندگان به آن، راه‌اندازی شده و برای هر نماینده به صورت کاملاً به‌روز، اطلاعات مربوط به ارزیابی ایشان اعمال و در معرض انظار عمومی قرار گیرد، به‌طور مثال نماینده تا امروز چند جلسه حضور داشته است؟ چه طرح­هایی را پیگیری کرده است؟ چند جلسه مردمی ترتیب داده است؟ و به این صورت که نظام رتبه­بندی نمایندگان و رتبه­بندی کمیسیون­ها به وجود آید.
 
واژه‌های کلیدی: شاخص، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی، نمایندگان مجلس