کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی سیاستگذاری نمادهای اسلامی- ایرانی شهری (مبتنی بر دیدگاه نخبگان فرهنگی)

دوره 22، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 6-7

حسین هنرور صدیقیان؛ کریم خان محمدی؛ علی اصغر اسلامی تنها