نویسنده = هادی عبدالملکی
تعداد مقالات: 2
1. نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان

دوره 17، شماره 63، زمستان 1393، صفحه 95-136

هادی عبدالملکی؛ علی قنبری


2. نقش بسیج سازندگی در امنیت پایدار

دوره 16، شماره 60، بهار 1392، صفحه 115-147

هادی عبدالملکی؛ علی محمد احمدوند