نویسنده = رویا رضایی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 18، شماره 66، بهار 1394، صفحه 25-45

سید احمد حسینی؛ رسول عباسی؛ رویا رضایی