دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، بهمن 1396، صفحه 5-205 (731) 
دلالت‌های حماسه‌ی حسینی در رشد سرمایه‌ی انسانی

صفحه 31-64

سید حسین خاکسار؛ کرامت محمدی؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا سنگری