دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، آبان 1396، صفحه 5-216 (730) 
تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

صفحه 59-92

حسین خالقی؛ محمد لگزیان؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده


شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی

صفحه 93-124

محمد مهدی بیگدلی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی حمزه پور؛ محمد پهلوانی زاده