دوره و شماره: دوره 20، شماره 74، فروردین 1396 (728) 
بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

صفحه 29-60

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی


طراحی مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

صفحه 61-90

حمید رضا عامل اردستانی؛ دکتر محمد تقی امینی؛ دکتر لطف اله فروزنده دهکردی؛ دکتر محمد محمودی میمند


تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

صفحه 143-172

محمد حق شناس گرگابی؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری؛ زهرا صالحی ساداتی