عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

زیرساخت‌های ذهنی و روان‌شناختی کارآفرینان، زمینه‌ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن‌ها در آینده‌ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل‌های بالقوه راه‌اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد طبق آزمون فرضیه‌ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه‌بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه‌بندی نشان می‌دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی‌های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم‌تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 • ارفعی، شیلا، (1386)، «بحران بزرگ: بیکاری تحصیل کرده­ها»، سازمان همیاری و اشتغال فارغ­التحصیلان، نظام جامع اطلاع­رسانی اشتغال
 • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان سراسر کشور، 3 / 9 / 1395
 • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 / 6 / 1389
 • پژوهش‌جهرمی، امین و پورکریمی، جواد، (1394)، «نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی»، رهیافت، شماره 59، ص50-33
 • حاجی‌زاده نداف، صادق و مهدیزاده، عفت سادات، (1393)، «بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محلات در ارتقای سطح علمی فرهنگی اعضای بسیج»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره62، ص 158-135
 • حجازی، اسد، نوه ابراهیم، عبدالرحیم، بهرنگی، محمدرضا و زین آبادی، حسن رضا، (1394)، «شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه‌های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (چارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی)»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 1، ص 242-229
 • حسینی، سیدیعقوب و خسروی لقب، زهره، (1394)، «شناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت حرفه‌گرایی دانشجویان دختر»، فصلنامه زن و جامعه، دوره 6، شماره 2، ص 119-140
 • شریف، رمضان، (1395)، «عزم سپاه برای کارآفرینی ، توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی»، سایت خبری خبرگزاری صدا و سیما، منتشر شده در http://www.iribnews.ir در تاریخ 7/12/1395
 • صالحی، کیوان و مرادی پردنجانی، حجت‌الله، (1394)، «نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 21، شماره 57، ص 81-57
 • صفوی، زینب و مرادی، خدیجه، (1392)، «چالش‌ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال‌زایی»، فصلنامه نطام‌ها و خدمات اطلاعاتی، دوره2، شماره2، ص 66-55
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین و کوشا، حمیدرضا، (1395)، «ارزیابی عملکرد با به کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و Topsis (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره14، شماره3، ص936-909
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین و عزیزیان کلخوران، زهرا، (1395)، «نگاهی به راهبردهای اساسی پیشرفت در اقتصاد دانش‌بنیان ایران»، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران
 • ظهوریان، میثم و رحیم‌نیا، فریبرز، (1394)، «ارائه الگوی توسعه‌ی پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران»، توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره1، ص 59-41
 • عبدالله زاده سلماسی، علی، انوری، مسعود، نوری، نادر و شریفی، سبحان، (1394)، «نقش مراکز آموزش عالی در اشتغال و کارآفرینی»، فصلنامه مهارت آموزی، سال چهارم، شماره 14، ص 20-7
 • عبدالملکی، هادی و قنبری، علی، (1393)، «نقش بسیج در تحکیم هویت ملی جوانان»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 63، ص 136-95
 • عسکری پور گلویک، حسین و بخشنده، قاسم و شهرکی، طاهره، (1392)، «بررسی تأثیر نگرش به کسب و کار بر مهارت‌های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های غیرپزشکی شهرستان چابهار)»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم
 • علیپور، حسن و دهقانی، کریم، (1391)، «نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به فعالیت کارآفرینانه در قالب تعاونی‌های کشاورزی»، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 2، ص 104-93
 • غلامی چهکند، فریبا و سعیدی رضوانی، محمود و محمدزاده قصر، اعظم، (1395)، «بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به هماهنگی دانشگاه با بازار کار»، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران
 • غیاثی، عبدالرحیم، (1395)، «تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل»، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، ص 15-3
 • فضلی، صفر، درویشی، فرهاد، بوشهری، علیرضا و نظری‌زاده، فرهاد، (1394)، «شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری در صنعت دفاعی (مطالعه صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره69، ص 182-153
 • کریمی، سعید، (1395)، «بررسی نقش هوش هیجانی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های بوعلی سینا، رازی، کردستان و لرستان)»، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 12، شماره1، ص 84-71
 • محمودی مفید، محمد و منجم زاده، نازلی، (1393)، «بررسی تأثیر و رتبه‌بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 20، شماره 56، ص 160-133
 • مرادی پردنجانی، حجت اله و مطلبی، ساناز، (1393)، «بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای بسیج در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 64، ص 95-87
 • موحدی، رضا، لطیفی، سمیه و زلیخایی سیار، لیلا، (1393)، «عامل‌های مؤثر بر نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان نسبت به خود اشتغالی»، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 29، ص 12-3
 • آذربایجانی، مسعود، تبیک، محمدتقی، عباسی، اکبر، خداپناهی، محمدکریم، سالاری‌فر، محمدرضا، موسوی‌اصل، سیدمهدی، کاویانی، محمد و غروی، سیدمحمد، (1393)، «روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی»، تهران: انتشارات سمت
 • استیسی، رالف دی، (1381)، «مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی»، ترجمه محمدرضا شجاعی، تهران: دانشکده امور اقتصادی
 • ترابی، سیدعلی و باقرصاد، میلاد، (1395)، «روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه با نگرشی کاربردی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 • حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم، (1393)، «تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی»، تهران: انتشارات کتیبه گیل 
 • رابینز، استیفن، (1392)، «مبانی رفتار سازمانی»، ترجمه علی‌ پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سی و نهم
 • رضاییان، علی، (1379)، «مدیریت رفتار سازمانی»، تهران: انتشارات سمت
 • ستوده، هدایت‌الله، (1376)، «درآمدی بر روان‌شناسی اجتماعی»، تهران: آوای نور، چاپ سوم 
 • سعیدی‌کیا، مهدی، (1395)، «کارآفرینی»، تهران: انتشارات آها، چاپ دوم
 • شجاعی، محمدرضا، (1394)، «برنامه‌ریزی استراتژیک»، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، (1395)، «شناسایی و طبقه‌بندی الزامات ورود موفق به بازار (مورد مطالعه شرکت‌های دانش‌محور با تکنولوژی پیشرفته)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 • قلی پور، آرین، (1394)، «مدیریت رفتار سازمانی»، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم 
 • کریمی، یوسف، (1395)، «روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)»، تهران: ارسباران، چاپ سی و چهارم
 • گزارش سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، (1396)، منتشر شده در http://th.basijelmi.ir
 • مومنی، منصور، (1393)، «مباحث نوین تحقیق در عملیات»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم
 • Anderson, D. W., Krajewski, H. T., Goffin, R. D., Jackson, D. N., (2008), "A leadership self-efficacy taxonomy and its relation to effective leadership", The Leadership Quarterly, 19(5), 595–608.
 • Anokhin, S., Dietmar, G., Robert D.H., (2008), "The Journey from Novice to Serial Entrepreneurship in China and Germany: Are the Drivers the Same", Managing Global Transitions, 6 (2), 117-142.
 • Ball, S., (2005), "The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism Hospitality Leisure", Sport and Tourism Network, 1-14.
 • Biorani, H., Ghofran, A., (2009), "Explaining and Applying TOPSIS Multi-Criteria Decision Model for Ranking Urban Areas in terms of Crime and Delinquency", Journal detectives second term, 2 (8), 131-150.
 • Bird, B., (1988), "Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention", Academy of Management Review, 13, 442-453.
 • Caliendo, M., Fossen, F. M., Kritikos, A. S. (2011), "Personality characteristics and the decision to become and stay self-employed", DIW Berlin Discussion Paper, No 1113.
 • Carr, J.C., Sequeira, J.M., (2007), "Prior family business exposure as .11 intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned Behavior Approach", Journal of Business Research, 60, 1090-1098.
 • Chen, C.T., (2000), "Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment", Fuzzy Sets and Systems, 114 (1), 1-9.
 • Jabeen, F., Nishat Faisal, M., Katsioloudes, M., (2017), "Entrepreneurial mindset and the role of universities as strategic drivers of entrepreneurship: Evidence from the United Arab Emirates", Journal of Small Business and Enterprise Development, 24 (1), 136 – 157.
 • Jones, P., Miller, M., Jones, A., Packham, G., (2011), "Attitudes and motivations of Polish students towards entrepreneurial activity", Education & Training, 53(5), 416-428.
 • Kakouris, A. (2016), "Exploring entrepreneurial conceptions, beliefs and intentions of Greek graduate", International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 22 (1), 109-132.
 • Krueger, N.F., JR., Reilly, M. D., Carsrud, A. L., (2000), "Competing models of entrepreneurial intentions", Journal of Business Venturing, 15, 411-432.
 • Mehregan, M., Dehghannayeri, M., (2009), "An integrated BSC-TOPSIS Approach to Evaluate the Best’s Iranian Business Schools", Journal Industrial Management, 1 (2), 153 – 168.
 • Moriano, J.A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani, K., (2012), "A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention", Journal of career development, 39(2), 162-185.
 • Ndubisi, N., Iftikhar, K., (2012), "Relationship between entrepreneurship, innovation and performance Comparing small and medium-size enterprises", Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14 (2), 214-236.
 • Packham G., Jones P., Miller C., Pickernell D., Thomas B., (2010), "Attitudes towards entrepreneurship education: a comparative analysis", Strategic Direction, 27 (6), 568-586.
 • Polin, B.A., Ehrman, C.M., Kay, A., (2016), "Understanding parental and gender impact on entrepreneurial intentions", Journal of Small Business and Entrepreneurship, 28 (4), 267-283.
 • Saaty, S., Hatami marbini, A., Nakoie, A., (2007), "Group decision-making Help Fuzzy TOPSIS", Journal of Applied Mathematics, 4 (13), 21 – 34.
 • Santos, F.J., Roomi, M.A., Liñán, F., (2016), "About gender differences and the social environment in the development of entrepreneurial intentions", Journal of Small Business Management, 54(1), 49-66.
 • Sardeshmukh, S., Smith, R., (2010), "An examination of skills and abilities in a process model of entrepreneurship", Retrieved14June2010, from: http://www.swinburne.edu.au.
 • Schwarz, E., Wdowiak, M., Almer – Jarz, D., Breitenecker, R., (2009), "The effects of attitudes and perceived environment conditions on students entrepreneurial: an Austrian Perspecitve", Education + Training, 61 (4), 272-291.
 • Shih, H.S., Huan-Jyh, S., Stanley, L., (2007), "An extension of TOPSIS for group decision making", Mathematical and Computer Modelling, 45 (7-8), 801-813.
 • Shirokova, G., Oleksiy, O., Bogatyreva, K., (2016), "Exploring the intention–behavior link in student entrepreneurship: Moderating effects of individual and environmental characteristics", European Management Journal, 34 (4), 386-399.
 • Teixeira, A. C., Forte, R.P., (2017), "Prior education and entrepreneurial intentions: the differential impact of a wide range of fields of study", Review of Managerial Science, 11 (2), 353–394.
 • Zellweger, T., Sieger, P., Halter, F., (2011), "Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background", Journal of Business Venturing, 26(5), 521-536.
 • Ghazinoory, S., (2005), "Cleaning products: Concepts, techniques, case studies", Tehran: publications Khajeh Rashid.