تدوین الگوی توانمندسازی بسیج در جهت نقش‌آفرینی در جهاد اقتصادی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش ضمن تبیین ماهیت جهاد اقتصادی و نقشی مهم و تاثیرگذار بسیج در جهاداقتصادی (به‌واسطه ظرفیت-های مردمی بسیج)، تدوین الگوی توانمند‌سازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی می‌باشد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دو ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه، به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق پیش‌رو، اعضای بسیج می‌باشند که مبتنی بر رویکرد اشباع نظری، 26 مصاحبه با اساتید بسیجی در دو حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد، صورت گرفته است. داده‌های خام حاصل از مراحل تحقیق، با استفاده از روش تحلیل تم، کدگذاری و دسته‌بندی مفهومی شدند و در نهایت، الگوی توانمندسازی بسیج در مسیر توسعه جهاد اقتصادی تدوین گردید. این مدل شامل سه راهبرد اصلی (توانمندسازی زمینه‌ای ، توانمندسازی سازمانی ، توانمندسازی انسانی) و 6 راهکار (تحول خط‌مشی دولتی، تحول حقوقی- قانونی، بستر سازی اجتماعی، تحول زیربنایی، تحول ساختاری، نقش حمایتی‌- ترویجی) می‌باشد، که هر یک از این راهکارها خود مشمول مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی می‌باشند. با به‌کارگیری و پیاده‌سازی مدل فوق، می‌توان گامی بزرگ در جهت توانمندسازی بسیج برداشت که اثرات آن، رشد و توسعه جهاداقتصادی و خودکفایی کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 • اسکندری، مجتبی، (1383). طراحی الگو سیستمی توانمندسازی مدیران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 2، صص: 54- 80.
 • اشتری، بهناز، (1382). پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 5، صص: 125-148.
 • امامی، سید مجتبی و باقری نصرآبادی، محسن، (1394). طراحی چارچوب نهادی برای شناسایی و انجام کارآفرینانه مأموریت‌های بسیج سازندگی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 69، زمستان 1394. صص 130-103.
 • امیرخانی، امیرحسین، (1385). توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی: دیدگاه‌ها و ابعاد، پیک نور، سال ششم، شماره 1، صص: 41- 51.
 • باقری نصرابادی، محسن؛ امامی، مجتبی؛ باقری کنی، مصباح الهدی، (1393). تحلیل نهادی خط‌مشی کارآفرینی عمومی، مطالعه موردی بسیج سازندگی؛ پایان‌نامه. غیردولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی - دانشگاه امام صادق علیه‌السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی. 1393. کارشناسی ارشد.
 • تیموری، محمدجواد و نجفی، ابراهیم، (1393). الگو و راهبردهای شناسایی و کشف استعدادهای درخشان در بسیج، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 64، 146-120.
 • حسینی، تقی، (1392). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره یک، صص: 35-54.
 • خامنه‌ای، سید علی (1386)؛ بیانات در دیدار میهمانان شرکت‌کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در 28 مرداد ماه 1386. مجله اخبار شیعیان. شهریورماه، شماره 22.
 • خامنه‌ای، سید علی (1389)؛ بیانات در دیدار اساتید دانشگاه در چهاردم شهریورماه 1389. مرکز اطلاع رسانی غدیر: http://www.ghadeer.org/BsnText/3946
 • خامنه‌ای، سید علی (1393)؛ حرم مطهر رضوی در اول فروردین 1393. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
 • دانایی فر، حسن، (1390). تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی: طراحی الگو مفهومی و چالش‌های فرارو، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، شماره پیاپی 10، صص 24-5.
 • دهقانپور، غلام عباس، (1394). کارکردهای فرهنگی بسیج با رویکرد دینی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی میبد. 1394. استاد راهنما: محمدعلی طاهری نژاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 • رضوی زاده، ندا؛ اهنچیان، محمدرضا؛ رضامنش، فاطمه، (1383). درک تجربه خیرین مدرسه‌ساز. دو فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 2. صص 17-34
 • رهنورد، فرج‌الهی؛ حسینی، نسرین، (1387). عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 1، صص: 105- 118.
 • زاهدی، شمس‌السادات؛ بودلایی، حسن؛ ستاری نسب، رضا؛ کوشکی جهرمی، علیرضا، (1388). تحلیل رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، شماره 24، صص: 58- 69.
 • سلیمی، مهتاب؛ فرضی، حسین، (1393). رابطة رشد حرفه‌ای، حمایت سرپرست و توانمندسازی با نگرش‌های شغلی و رفتارهای مدنی- سازمانی کارکنان ستاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مهارت آموزی، صص: 7-18.
 • صادق ضیائی، محمد؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید، (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، از صفحه 67 تا 86.
 • طواف زاده، نسیم، (1390). توانمندسازی جامع محلی و اکو توریسم در پایداری توسعه، همایش ملی قشم و چشم‌انداز آینده. سازمان منطقه آزاد قشم. 1390.
 • طهماسبی بلداجی، اصغر و طهماسبی بلداجین، آذر، (1393). جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل‌بیت علیه‌السلام، فصلنامه قرآنی کوثر، شمار ه چهل‌وهفت،158-141.
 • عبدالملکی، هادی، (1389). راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی در بسیج سازندگی، مطالعات راهبردی بسیج، سال سیزدهم (شماره 1)،122-95.
 • قائدعلی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین، (1393). بررسی ویژگی‌های جهادگران در قالب مؤلفه‌های هوش معنوی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دهه نخستین انقلاب اسلامی ایران)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 64،117-97.
 • قدسیان، حسین؛ ملامحدی، مجید؛ شاه حسینی، زهرا، (1393). بررسی تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر توانمندسازی زنان، مهارت آموزی، صص: 19 -32.
 • قلی پور، آرین، رحیمیان، اشرف، (1388). رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40، صص 62-29.
 • کلهر، رضا، (1387). بسیج و سیر تحول در انقلاب، نوآوری و شکوفایی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره (38)،67-44.
 • نفری، ندا، امیدی فرد، غلامرضا، (1389). بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 73، بهار و تابستان 1389، صص 82- 63.
 • نیستانی، محمدرضا؛ چوپانی، محمد؛ غلام‌زاده، محمد؛ زارع خلیلی، مجتبی، (1391). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمندسازی کارکنان کویر تایر بیرجند، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، سال هفتم، شماره 20، صص: 50-64.
 • هاشم زهی، نوروز، (1393). بررسی عملکرد پایگاه بسیج مساجد در اسلامی سازی فضای محله، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 62، 86-58.
 • ابطحی، حسین، عابسی، سعید، (1386). توانمندسازی کارکنان، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران.
 • اسکات، سینتیا و ژاف، دنیس: تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1383، کرج، چاپ دوم.
 • آرشرمرهورن، جان: مدیریت و رفتار سازمانی، ترجمه ایران نژاد پاریزی، نشر مدیران، تهران، 1381، چاپ اول.
 • الحسینی، سید حسن: تئوری مهندسی مداوم سازمان (C. E. O)، دانشگاه هرمزگان، 1379، چاپ اول.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل، (1393). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
 • رحمان‌زاد، مهدی، (2009). درآمدی بر روش‌شناسی تحقیق، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)،
 • طاهری لاری، مسعود، (1377). مدیریت تغییر و تحول سازمانی، انتشارات درخشش.
 • مکارم شیرازی، ناصر، (1380). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • Carter, M. (2001). Strategic planning (in nonprofit or for profit organizations). Strategic planning. com و MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Sage.‌