طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعه ابعاد مختلف دفاع مقدس و به‌ویژه مطالعه­ی عملکرد و شیوه‌های رفتاری سرداران و فرماندهان آن به‌عنوان مدیران و اداره‌کنندگان دفاع مقدس، می‌تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرارگرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردیده و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. ازاین‌رو، مقاله حاضر با توجه به عدم وجود یک الگوی نظام‌مند پیرامون مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس، باهدف شناسایی و بررسی شیوه‌های مدیریت منابع انسانی شهید محمدابراهیم همت نگاشته شده است. داده‌ها از مطالعه و بررسی کتب، مقالات و دیگر منابع اطلاعاتی موجود پیرامون این شهید، گردآوری و با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. درنهایت پس از اجرای گام‌های روش مذکور، الگوی مدیریت منابع انسانی شهید همت در چهار بخش اصول مدیریت منابع انسانی (شامل هفت اصل)، جذب منابع انسانی (4 شاخص)، توسعه منابع انسانی (7 شاخص)، نگهداشت منابع انسانی (12 شاخص) ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، نبی­ الله، کریمی، مصطفی (1391)؛ آثار اجتماعی جنگ عراق علیه ایران در دو جامعه ایرانی و عراقی از منظر وفاق اجتماعی، پژوهشنامه دفاع مقدس، دوره 1، ش2، 44-15.
 2. ایمان، محمدتقی، نوشادی، محمودرضا (1390)؛ تحلیل محتوای کیفی، مجله پژوهش، سال سوم، ش 2، 44-15.
 3. باقری­ کنی، مصباح­الهدی، آذر، عادل و سعادت­جو، محمدجواد (1394)؛ «طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 23، ش 3، 46-9.
 4. باقری کنی، مصباح­الهدی و سعدآبادی، حسن (1390)؛ «طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارز شهای اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تأکید بر ویژگیهای فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی»، مجله اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، ش 2، 122-57.
 5. بیگی، وحید و قلی‌پور، آرین (1395)، توسعه منابع انسانی با بهرهگیری از طرح توسعه فردی در سازمانهای پروژه محور، مجله مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 1، صص 15-32.
 6. حاتمی، حسین (1391)؛ «تاثیر تفویض اختیار بر بهره­وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، ش 4، 65-51.
 7. خودسیانی، مصطفی، مرادپیری، هادی و خان­احمدی، اسماعیل (1391)؛ «بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ»، مجله سیاست دفاعی، ش 81، 108-69.
 8. زارعی، حسین (1378)؛ «مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و توسعه، دوره 13، ش 3، 92-85.
 9. صادقی مال­امیری، منصور، نیکوکار، غلامحسین، علایی، حسین و محمد­نژاد، سید مهرعلی (1393)؛ «طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس»، مجله سیاست دفاعی، ش 87، 135-89.
 10. قربانی، محمدرضا (1390)؛ «فرهنگ سازمانی و نگهداشت منابع انسانی ناجا»، فصلنامه علمی-ترویجی منابع انسانی ناجا، ش 23، 58-41.
 11. کشته­گر، عبدالعلی و شکوهی، جواد (1394)؛ «تبیین رابطه بین سیستم­های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی»، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هشتم، ش 29، 152-131.
 12. گودرزی، غلامرضا، باقری­کنی، مصباح­الهدی و خیرآبادی، حمید (1389)؛ «طراحی مدل تصمیم­گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیات­های موفق سال دوم جنگ تحمیلی»، فصلنامه مطالعات دفاعی-استراتژیک، سال دهم، ش 40، 125-95.
 13. مجیدی، حسن، مقری، فاطمه (1393)؛ « جایگاه کار و تقسیم کار در نهج­البلاغه »، پژوهشنامه علوی، سال پنجم، ش 2، 117-99.
 14. محمدی، ابوالفضل، ورزشکار، احمد (1387)؛ «معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی»، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 1، 78-51.
 15. مدنی، سیدمصطفی (1387)؛ «بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس»، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، ش 29، 54-41.
 16. مردمی، ابوالقاسم (1376)؛ «مقدمه­ای بر مبانی مدیریت نیروی انسانی در دفاع مقدس»، فصلنامه مصباح، ش 22، 129-115.
 17. مومنی­راد، اکبر، علی­آبادی، خدیجه، فردانش، هاشم و مزینی، ناصر (1392)؛ «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، سال چهارم، شماره 14.
 18. میرکمالی، سیدمحمد، حاج خزیمه، مجتبی و ابراهیمی، صلاح­الدین (1394)؛ «شناسایی ملاک­های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه­ راهکار­های مناسب (مورد: کارکنان دانشکده­های پردیس فنی دانشگاه تهران»، مجله مدیریت توسعه و تحول، ش 22، 18-9.
 19. نوری صادق­آبادی، محمدرضا (1386)؛ «ویژگی­های مدیریت و فرماندهی خلاق در سازمان­های نظامی براساس تجارب دوران دفاع مقدس»، مجموعه مقالات بررسی ویژگی­ها و عوامل خلاقیت و...،147 -123.
 20. اکبری، علی (1392)، برای خدا مخلص بود. تهران: نشر یازهرا(س).
 21. بابایی، گل­علی (1390)، ضربت متقابل. تهران: انتشارات سوره مهر.
 22. بهزاد، حسین و بابایی، گل­علی (1388)، همپای صاعقه. تهران: انتشارات سوره مهر.
 23. خضری، فرهاد (1381)، به مجنون گفتم زنده بمان کتاب سوم: همت. تهران: انتشارات روایت فتح.
 24. رستمی، ابراهیم (1387)، طنین همت، زندگانی سردار شهید محمدابراهیم همت. قم: انتشارات جمالی.
 25. رئیسی، رضا (1376)، همسفران(زندگینامه سرلشگر پاسدار شهید حاج محمدابراهیم همت). تهران: کمیته انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و 36هزار شهید استان تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
 26. زارع، بیژن (1383)، بررسی مطالعات علوم انسانی درباره دفاع مقدس. تهران: انتشارات پدیده گوتنبرگ.
 27. شفیعی، علیرضا (1392)، فرماندهان جوان- شهید همت در مکتب نبوی(ص). تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
 28. مخدومی، رحیم (1387)، معلم فراری. تهران: نشر شاهد و انتشارات سوره مهر.
 29. عمید زنجانی(1381)، عباسعلی؛ انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، قم، نشر معارف، چاپ اول
 30.  

 

 • Brewster, C. (1995). Towards a'European'model of human resource management. Journal of International Business Studies, 1-21.
 • Danish, R.Q. and Usman, A. (2010), Impact of Reward and Recognition on Job Satisfaction and Motivation: an  Empirical  Study  from  Pakistan, International journal of Business and Management, Vol. 5, No. 2, pp. 159-167.
 • Dominguez, A.  (2011).  The  Impact  of  Human  Resource  Disclosure  on  Corporate  Image , Journal of Human Resource Cost ing & Accounting, Vol. 15, No.4, pp.279 - 298.
 • Elo, S. & Kyng¨s, H. (2008), “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 62, No. 1, Pp. 107–115.
 • Saleem I., (2012), Impact of adopting HRIS on three tries of HRM Evidence from Developing Economy, Business Review, 7(2), PP: 96-105.
 • Sánchez, A.M. & Soriano, D.R. (2011). Human Resource Management and Corporate Entrepreneurship, International Journal of Manpower, Vol. 32, No.1, pp.6-13.
 • Armstrong, M. (2006). Human resource management practice (10 ed.). London: Kogan Page.
 • Armstrong, M. (2010). Armstrong's essential human resource management practice: A guide to people management. Kogan Page Publishers.
 • Armstrong, M. (2014). Human resource management practice (13 ed.). London: Kogan Page.
 • Robbins, Sو P, DeCenzo, D., Coulter, M. K..(2013), Fundamentals of management: essential concepts and applications, 8 ed, publishing as Prentice Hall.
 • Swanson, Richard and Holton, Elwood (2009). Foundation of Human Resource Development(2ed), Berrett-koehler Publishers
 • جهان نیوز (مرداد 1394)، روایت شهید همت از عملیات رمضان، http://jahannews.com/vdcexn8epjh8xpi.b9bj.html، مشاهده اسفند ماه 1394
 • برادران، مریم (1389)، ده خاطره از شهید ابراهیم همت، http://www.aviny.com/rahiyan_noor/revaiat-eshgh/khatere/11.aspx
 • وبلاگ سرداران دفاع مقدس (تیر 1385)، http://sardaran.blogfa.com/cat-2.aspx، مشاهده اسفند ماه 1394
 • وبلاگ شهید حاج ابراهیم همت (تیر 1390)، عملیات خیبر، http://hemmat.mihanblog.com، مشاهده اسفند ماه 1394