تفسیر سیاست‌های کلی علم و فناوری در مورد «اشتغال و تحصیل زنان»

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله تفسیر مفاهیم «استعداد»، «تحصیل» و «اشتغال» مذکور در بندهای 2-2 و 5-4  سیاست­های کلی «علم و فناوری» در دیدگاه­های رهبر معظم انقلاب از حیث جنسیت است. جهت نیل به هدف بالا پژوهشگر ابتدا به بررسی تفاوت­ها و شباهت­های استعدادهای طبیعی و الگوی اشتغال زنان و مردان می­پردازد و در گام بعدی رشته­های تحصیلی متناسب با استعدادهای طبیعی و نیازهای شغلی آنان را بررسی می­کند. مقاله حاضر با روش تحلیل مضمون به بررسی سوالات فوق در اندیشه­های مقام معظم رهبری می پردازد. یافته­های پژوهش حکایت از آن دارد که استعدادهای زنان و مردان در جنبه­های انسانی و معنوی همسان و در حوزه­های جسمی و عاطفی متفاوت است. متناسب با آن برخی مشاغل بین زنان و مردان مشترک و برخی مشاغل مختص هر جنس است و از آنجا که رشته­های تحصیلی باید متناسب با استعداد و با توجه به نیازهای شغلی طراحی شوند، برخی رشته­­ها بین زنان و مردان یکسان و برخی رشته­ها بین آن‌ها متمایز است.

کلیدواژه‌ها