اخلاق مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد (مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی)

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی «بایسته‌های نظری اخلاق مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد (مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی)» انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ روش، تفسیری (هرمنوتیک متن‌محور) بوده و گردآوری داده‏ها نیز به شیوه اسنادی، شامل دو سند بالادستی اساسنامه واحد بسیج مستضعفان و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. به لحاظ چارچوب نظری، این پژوهش بر بنیان‌های معرفت‌شناختی و اجتماعی کامیونتاریانیسم اتزیونیایی در بستر سیاسی دولت‌های ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اخلاق مشارکت در بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی تأمین امنیت روانی و سخت‌افزاری، فعالیت در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی و امدادرسانی هنگام بروز بلایای طبیعی را دربر می‌گیرد. مطالعه موردی نشان می‌دهد این اخلاق به درجات متفاوت بر پایه‌گذاری مفاهیم خیر بر بنیان‌های مشترک جماعت‌های خاص و انتخاب‌های فردی در ارزشگذاری مؤثر ابتنا دارد. بر این اساس، در کنکاش از درون‌مایه‌های اصلی اخلاق مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، همنوایی جماعتی بیش از شناسایی تفاوت‌ها تأکید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها