پدیدارشناسی سیاست در جریان جماعت تبلیغ

نویسنده

زاهدان - میدان آزادی - استانداری سیستان و بلوچستان - ساختمان شماره 2 - جهان تیغ

چکیده

از سال شکست مسلمانان ـ 1857م ـ  در مقابل  استعمار بریتانیا و همچنین عوامل دیگری از جمله «سقوط خلافت عثمانی»، «خرافات و بدعت‌های متصوفه» و «اذیت و آزار بریتانیایی‌ها» باعث تشدید درگیری مسلمانان با هندوها شد و در همین راستا با ایجاد حرکت‌های تقابلی، نوعی جنگ نرم به نام تبلیغ برای تقویت و انسجام بنیه دفاع دینی مسلمانان در قبال دو جبهه تبشیر و هندو در بین مسلمانان شکل گرفت که «جماعت تبلیغ» به سرپرستی محمد الیاس کاندهلوی از علما و محدثین سنی حنفی وابسته به مکتب کلامی ماتریدیه، یکی از آنان بود. این حرکت که بیش از هر چیز دغدغه تغییر را در سر می‌پروراند، با الهام از ایدئولوژی سه مجدد و با استفاده از طریقه عرفانی، تجربه جدیدی از تکنولوژی قدرت (اجرای شریعت، نهاد خودفرمانده و خودسازمان‌ده) را سامان داد. اندیشه دینی این جریان بر خلاف ادعای خود‌ آمیخته با سیاست است که امر سیاسی آنان نزدیکی به قدرت با استفاده از ابزارها و روش‌های ساده همانند مسجد، نیروی انسانی رایگان و هزینه‌های شخصی است. جماعت تبلیغی، از پرنفوذترین و فراگیرترین جریان‌های اسلامی معاصر در شبه‌قاره هند و کشورهای مجاور است که هدفی تبلیغی دارد. این جریان از منطقه‌ای در نزدیکی دهلی آغاز کرد و به‌تدریج در سراسر هند و بعدها شبه‌قاره و سایر کشورها گسترش یافت. سؤالی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است، این است که آیا سیاست در جنبش جماعت تبلیغ به معنای رایج امروزه، در کشورهایی مانند جهان سوم که اغلب فرآیند دولت ـ ملت‌سازی را به صورت ناقص طی کرده‌اند، مصداق دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تبلیغ در کشورهای جهان سوم در طول فرآیند دولت ـ ملت‌سازی متأثر از رقابت و روابط مذهبی است. بر این اساس، بعد سخت‌افزاری جماعت از قبیل ساختارهای گروهی و تأسیس مراکز و نهادهای وابسته به آن، نمود بیشتری داشته است؛ به‌ویژه پس از رویداد «11 سپتامبر 2001» و به دلیل ارتباطات برون‌مرزی و پیوست با کشورهای بحران‌‌ساز در امنیت بین‌المللی - به دلیل همان رقابت مذهبی- ریشه در ساختار داخلی و عوامل خارجی و برخی موارد برخاسته از ذهن توهم‌نگر دارد.

کلیدواژه‌ها