طراحی الگوی بیمه گری شرکت های استارت آپ دانش بنیان در حوزۀ فین تک با رویکرد تحقق بند دوم اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه شرکت های استارت آپ دانش بنیان نقش مهمی در پیش برد رشد اقتصادی ایفا می نمایند، از این رو پیشرفت کشورها در گرو حمایت از شرکت های استارت آپ دانش بنیان می باشد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهنمایی در جهت اهداف اقتصادی، نیازمند تدوین نقشه راه پیاده سازی در عرصه های مختلف است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر بیمه گری شرکت های استارت آپ دانش بنیان در حوزۀ فین تک با رویکرد تحقق بند دوم اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی و بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و نمونه گیری هدفمند و نظری صورت پذیرفت. نتایج حاصل، مبین آن است که شرایط علّی موجبات لازم جهت تدوین قوانین و رگولاتوری در صنعت بیمه را به وجود می آورند. در صورت فراهم بودن شرایط زمینه ای از یک سو و بحران کوویدـ19 به عنوان شرایط مداخله گر از سوی دیگر، راهبردهای بیمه گری تحت تأثیر قرار می گیرند. این راهبردها شامل: تعامل مداوم حاکمیت با مدیران و فناوران صنعت بیمه، تدوین استراتژی بیمه گری هوشمند، تغییر فرآیندهای بیمه گری هوشمند و پلتفرم و داده محوری می باشند که پیامدهایی همچون تدوین محصولات بیمه گری هوشمند، بکارگیری فناوری های تحول آفرین، توسعه و رشد چند بعدی و چند جهتی و مدیریت هوشمندانه ریسک را به دنبال خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


- منابع
6-1- منابع فارسی
مقاله ­ها
آسایش، فرزاد و جعفری زارع، مرتضی. (1401). تدوین و طراحی مدل بازاریابی رکود با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد (مطالعه موردی گروه صنعتی پاکشو). رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 3(1)، 1-18.
حسینی، سید شمس­الدین، دلخوش اباتری، سید کاظم، اخوان، پیمان (1400). وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان ـ اقتصاد مقاومتی. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی. (17)5، 101-130. 
حقیقی­کفاش، مهدی، بهرامی، امیر و حاجی­کریمی، بابک. (1401). ارایه مدل بازاریابی فناوری بیمه (اینشورتک) برای کسب­و‌کارهای نوپا در صنعت بیمه. تحقیقات بازاریابی نوین، 12(1)، 197-216. doi: 10.22108/nmrj.2022.131270.2577
حنفی­زاده، پیام، سهراب­پور، سعید، قربانی­زاده، وجه­الله و قدیانی، حسین. (1399). نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی­های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی. مطالعات راهبردی بسیج. 23(86)، 185-219.
دانایی­فرد، حسن و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. (1)2، صص 69-97.
سلطانی، ابراهیم، ملامیرزایی، محمدصادق، شکوه، حسن. (1401). تاثیر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی (21)6، 75-102.
عظیمی­نژاد، هادی، حمیدی­زاده، علی، جندقی، غلامرضا و سهرابی، ابوالفضل. (1400). بررسی مضامین محرک و مانع در اسنادفرادستی کشور در حمایت از توسعه صنعت فین­تک. مدیریت نوآوری. 10(4)، 1149-178.
علیپور، سحر، کلابی، امیرمحمد و خدادادحسینی، سیدحمید. (1400). مدل پایداری شرکتی مبتنی بر تحول دیجیتال، نوسازی استراتژیک و خلق ارزش. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 11(1)، 157-178. . doi: 10.22070/cs.2022.15280.1168
علیپور، قاسم، خراشادی زاده، محمدرضا، سیف، اله­مراد، احمدی­زاده، سیدسعیدرضا. (1399). طراحی الگوی راهبردی نقش‌آفرینی نخبگان و استعدادها در تحقّق اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد اقتصاد‌مقاومتی. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی. 4(13)، 33-70.
غلامعلی، علی، توتونچیان، مهری و خوشحال، جلیل. (1400). نقش و جایگاه آموزش همگانی در پیاده­سازی اقتصاد مقاومی با تأکید بر بیانات آیت­الله خامنه­ای. رهیافت انقلاب اسلامی، (55)15، 3-22.
فروزنده، محمدرضا، ثانوی فرد، رسول و حمیدی زاده، علی. (1400). کاربرد رویکرد آمیخته در شکل­دهی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی فین­تک­ها (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی. 18(17)، 169-199doi: 10.22070/cs.2022.14395.1108
قاضی­نوری، سروش، مختارزاده، نیما، ابویی، محمد و رشیدی­آستانه، متین. (1399). ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک­ومتوسط دانش­بنیان حوزه فین­تک. مدیریت نوآوری. 9(1)، 101-138.
کاویانی، حسن و میرسپاسی، ناصر. (1400). طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی در حوزه امنیت سایبری. مطالعات راهبردی بسیج، 24(92)، 121-151.
کلانتری، اسماعیل و مجیدپور، مهدی. (1400). تئوریزه کردن مبانی نظریۀ اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریۀ اقتصاد انقلاب اسلامی، براساس نظریه فرارسی فنّاورانه (مطالعۀ چند موردی: کرۀ جنوبی، چین و ایران). فصلنامه علمی­پژوهشی انقلاب اسلامی. (3)10، 191-221.
مرادی، محسن، حق­دادی، فاطمه و اکبری، محمد. (1398). به­کارگیری و تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیک در افزایش ضریب نفوذ بیمه. کنفرانس بین­المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.
مظلومی، نادر و ناطقی، علی­اکبر. (1399). ارائه مدلی برای ریسک‌های موجود در صنعت بیمه ایران. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی. (13)16، 39-58. doi: 10.22070/cs.2020.2423
مظلومی، نادر؛ حقیقی­کفاش، مهدی و خسروی، مجتبی. (1391). شناسایی استراتژی­های شرکت­های بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی این شرکت­ها. پژوهشنامه بیمه، سال 27، شماره 1، صص1-24.
میرجلیلی، سیدحسین، حسینی، سیدشمس‌الدین، عبدی، یوسف. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش­بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب. مطالعات بین‌­رشته‌ای دانش راهبردی. 8(33)، 115-144.  
میرمعزی، سیدحسن (1391) اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، اقتصاد اسلامی، شماره 47.
نجفی، فریبا، ایراندوست، منصور، سلطان­پناه، هیرش و شیخ­احمدی، امیر. (1399). طراحی الگوی مدیریت ارتباط صنعت بانکداری ایران با فین­تک­ها و استارت­آپ­های فین­تکی با رویکرد نظریه داده­بنیاد. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی. (13)16، 1-18. doi: 10.22070/cs.2020.2418
کتاب­ها
دانایی­فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انتشارات صفار.
فراستخواه، محمد (1395). روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. چاپ دوم. تهران: انتشارات آگاه.
کریمی، آیت (1386). کلیات بیمه. تهران: بیمه مرکزی.
6-2- منابع لاتین
Articles
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. Journal of Economics and Business, 100, 7–25.
- Anshari, M., Almunawar, M. N., Masri, M., & Hamdan, M. (2019). Digital Marketplace and FinTech to Support Agriculture Sustainability. Energy Procedia, 156, 234–238.
- Arkanuddin, M. F., Saragih, F. D., & Nugroho, B. Y. (2021). The Key Role of the Financial Regulation in FinTech Ecosystem: A Model Validation. Studies of Applied Economics, 39(12).
- Castiglione, A. Pizzolante, R. De, A. Santis, B. Carpentieri and F. Palmieri.(2015).Cloudbased adaptive compression and secure management services for 3D healthcare data. Future Generation Computer Systems, 43: pp. 120–134, 2015.
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). The FinTech Market in Germany. FinTech in Germany, 13–46.
- Gai, K. Qiu, M. Sun, X. and Zhao, H. (2016). Security and privacy issues:A survey on fintech. In The IEEE International Conference on Smart Computing and Communication, pages 236–247, Shenzhen, China, 2016.
- Gomes, A. M. (2019). Recession Impact on Global Marketing Performance. Available at SSRN 3336261.
- Hileman, G. (2016, January 28). State of Bitcoin and Blockchain 2016: Blockchain Hits Critical Mass. Retrieved site://www.coindesk.com/state-of-bitcoinblockchain-2016.
- Holtfort, T., Horsch, A., & Schwarz, J. (2021). Global fintech entrepreneurship and its influencing factors: An evolutionary economic analysis. Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions, 11(1), 61–79. https://doi.org/10.22495/rgcv11i1p5
- Kelley, C., & Wang, K. (2021). InsurTech: A guide for the actuarial community. Society of Actuaries. https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/researchreport/2021/insurtech-guidecommunity.pdf
- Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35–46.
- Li, J., Li, J., Zhu, X., Yao, Y., & Casu, B. (2020). Risk spillovers between FinTech and traditional financial institutions: Evidence from the U.S. International Review of Financial Analysis, 71, 101544.
- Lukonga, I. (2018). Fintech, Inclusive Growth and Cyber Risks: Focus on the MENAP and CCA Regions. SSRN Electronic Journal.
- Maier, E (2016).'Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors', Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 33, pp. 143-53.
- Maurya, A. (2012). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan ThatWorks, http://www.google.hr/books?hl=hr&lr=&id=j4hXPn233UYC. Accessed 20 April 2013.
- Medoh, C., & Telukdarie, A. (2022). The Future of Cybersecurity: A System Dynamics Approach. Procedia Computer Science, 200, 318–326. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.230
- Pukala, R. (2021). Impact of financial risk on the operation of Start-ups. Access Journal - Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy, 2(1), 40–49. https://doi.org/10.46656/access.2021.2.1(4)
- Riikkinen, M., Saarijärvi, H., Sarlin, P., & Lähteenmäki, I. (2018). Using artificial intelligence to create value in insurance. International Journal of Bank Marketing, 36(6), 1145–1168.
- Schüffel, P.(2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management, pp. 32-54.
- Seyoum, B. (2004). The role of factor conditions in high-technology exports: An empirical examination, Journal of High TechnologyManagement Research, 15(1); 145–162.
- Stoeckli, E., Dremel, C., & Uebernickel, F. (2018). Exploring characteristics and transformational capabilities of InsurTech innovations to understand insurance value creation in a digital world. Electronic Markets, 28(3), 287–305. https://doi.org/10.1007/s12525-018-0304-7.
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41, 100833.
- Wang, C. L., Senaratne, C., & Rafiq, M. (2015). Success Traps, Dynamic Capabilities and Firm Performance. British Journal of Management, 26(1), 26-44.
- Wen, S. Zhou, W. Zhang, J. Xiang, Y. Zhou, W. and Jia, W. (2013). Modeling propagation dynamics of social network worms. IEEE Transactions on parallel and distributed systems, 24(8):1633–1643, 2013.
- Yang, W., & Zhou, J. (2021). Service Innovation of Insurance Data Based on Cloud Computing in the Era of Big Data. Complexity, 2021, 1–10. https://doi.org/10.1155/2021/2303129
- Yin, H. and Gai, K.(2015) An empirical study on preprocessing highdimensional classimbalanced data for classification. In The IEEE International Symposium on Big Data Security on Cloud, pp. 1314–1319,New York, USA.
- Zhang, Y. Yu, R. Xie, S. Yao, W. Xiao, Y. and Guizani, M. (2011). Home M2M networks: architectures, standards, and QoS improvement. IEEE Communications Magazine, 49(4): , pp. 44–52, 2011.
Books
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.