دیپلماسی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در قبال ایران پیرامون شهادت حاج قاسم سلیمانی؛ مورد مطالعه: خبرگزاری‌های هاآرتص، اورشلیم‌پست و اسرائیل‌هیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره، تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی دیپلماسی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران پیرامون شهادت حاج قاسم سلیمانی است تا بتواند با توجه به اهمیت این مسئله رویکردهای دیپلماسی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران را احصا کرده و به بررسی تحلیلی آن بپردازد. کوشش محقق بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی رسانه‌های تاثیرگذار رژیم صهیونیستی رامورد تحلیل قرار دهد. جامعه پژوهش سه رسانه اصلی هاآرتص، اورشلیم‌پست و اسرائیل‌هیوم است که در دو بازه زمانی شهادت و سالگرد شهادت سردار سلیمانی (به مدت ۲۰ روز) به صورت روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رویکردهای اصلی دیپلماسی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران شامل بازنمایی منفی شخصیت و عملکرد سردار سلیمانی در سطح جهانی، برجسته‌سازی اخبار نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و پیامدهای آن، آماده‌سازی افکار عمومی جهت تقلیل پیامدهای انتقام احتمالی ایران، بازنمایی منفی از تشییع سردار سلیمانی، برجسته سازی عدم دخالت رژیم صهیونیستی در ترور سردار سلیمانی، بازنمایی مثبت دلایل ترور سردار سلیمانی و چارچوب سازی برای افکار عمومی، برجسته‌سازی ابعاد خارق العاده ترور سردار سلیمانی،سانسور رسانه‌ای واکنش‌های منفی به ترور سردار سلیمانی، برجسته‌سازی اخبار جعلی و تقلیل اقدام ایران در عین‌الاسد، بازنمایی منفی حامیان منطقه‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی می باشد. .

کلیدواژه‌ها


6- منابع
6-1- منابع فارسی
مقاله ­ها
خرازی‌آذر، رها (1393). دیپلماسی رسانه‌ای، چالش‌ها و تعاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک، فصلنامه رسانه
ساداتی، سید نصرالله (1393). نقش دیپلماسی رسانه‌ای در روابط بین‌الملل. فصلنامه رسانه، سال بیست و پنجم، شماره ۳
فلاحت‌پیشه،‌شهروز (1385). دیپلماسی عمومی و قدرت نرم هندوستان در گستره روابط بین‌فرهنگی. فصلنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی. آبان و آذر. شماره ۲۷
موذن، کاظم (1392). دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا در قبال بیداری اسلامی سال 2011؛ تحلیل محتوای کیفی سایت فارسی صدای آمریکا (VOA). دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
مهدی‌پور، آسیه (1400). تبیین الگوی مقاومت با تاکید بر سیره شهید سلیمانی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال بیست‌وچهارم، شماره 93.
خانی، علی و حمیدرضا محمدی (1398). بازشناسی مولفه‌های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال بیست‌وسوم، شماره 86.
شفیعی سیف‌آبادی، محسن و محمد عابدی‌اردکانی (1400). ارزیابی عوامل نفوذ الگوی رفتاری و مدیریت جهادی سردار سلیمانی بر مبنای نظریه اورت راجرز: مطالعه موردی، محور مقاومت در منطقه خاورمیانه. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال بیست‌وچهارم، شماره 91.
نوروزی، خلیل و هادی رنجبر (1401). فهم جوهره ارتباطات انسانی- الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. سال بیست‌وپنجم، شماره 94.
ساروخانی، باقر. امیر، رستگار (1397). الگوی دیپلماسی رسانه‌ای در مراکز روابط عمومی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 53.
کتاب­ها
احمدی، مسعود(1397). راهبردهای جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از 2010 تا 2017. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
انصاری‌پور، احمدرضا (1393). تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ایران و آمریکا طی سال‌های 1390 الی 1392. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
آلادپوش، علی‌ (1372). دیپلمات و دیپلماسی، تهران: چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
بابایی‌حسکوئی، ابوالفضل (1397). دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بختیاریان، رضا (1397). دیپلماسی رسانه‌ای میان ایران و آمریکا در دوره بوش. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
بشیر، حسن (1395). دیپلماسی گفتمانی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بهرام‌زاده، الهام (1391). مقایسه بازتاب خبری ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در مطبوعات ایرانی، آمریکایی و رژیم صهیونیستی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.
دارابی، علی (1390). درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
صحت، سیدحسن. (1398). برندسازی ملی، برآیند تعامل اثربخش دیپلماسی عمومی و رسمی در تامین منافع ملی. تهران: انتشارات راه ابریشم.
صفردخت، حسن(1392). دیپلماسی رسانه‌ای شبکه العالم در قبال بیداری اسلامی 1391-1389. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه  امام صادق علیه‌السلام.
ظریف، محمدجواد و محمدکاظم سجادپور (1387). دیپلماسی چندجانبه. تهران: انتشارات وزارت خارجه.
گیلبوا، ایتان (1387). ترجمه: حسام‌الدین آشنا. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
محمدی‌نجم، س (1389). جنگ شناختی، بعد پنجم جنگ. تهران: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.
محمدی، حمید (1388). تبلیغات سیاسی و دیپلماسی رسانه‌ای. فصلنامه افق، سال 6، شماره 67.
معتمدنژاد، کاظم (1389). ارتباطات بین‌المللی. جلد اول، تهران:‌ دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
بشیر، حسن (1395). دیپلماسی گفتمانی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
6-2- منابع لاتین
Articles
Hsieh, Hsiu-Fang  and Sarah E.Shannon.(2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research.
Mayring, philipp (2000). Qualitative Content Analysis, Qualitative Social Research, Volume 1 . No2, 2000
Books
taylor. (1997). global communication, international affairs and the media since 1945. routledge.
Ramaprasad, J. (1983). Media Diplomacy: in Search of a Definition. Gazette (Leiden, Netherlands).
Bloch-Elkon,Y.(2007),Studying the Media,Public Opinion,and Foreign Policy in International Crises:The United States and the Bosnian
Perse,E.M.(2001)."Media Effects and Society",Communication Abstracts,24(
Gilboa, Eytan. (1998). Media Diplomacy. Harvard International Journal of Press-politics - HARV INT J PRESS-POLIT. 3. 56-75. 10.1177/1081180X98003003005.