دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

استخراج مولفه‌های تحقق حکمرانی مشارکتی در جامعه اسلامی بر اساس تعالیم زیارت اربعین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

ایمان اکبری؛ هادی خان محمدی؛ سید محسن میرباقری؛ حیدر نجفی رستاقی


نظریه پردازی صلح اعراب و اسرائیل بر امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

عبدالمجید فیروزی؛ مسعود مطلبی؛ احسان رازانی