موضوعات = مدیریت دولتی
استخراج مولفه‌های تحقق حکمرانی مشارکتی در جامعه اسلامی بر اساس تعالیم زیارت اربعین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

ایمان اکبری؛ هادی خان محمدی؛ سید محسن میرباقری؛ حیدر نجفی رستاقی


طراحی الگوی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه ( سازمانهای دولتی اردبیل)

دوره 25، شماره 97.2، اسفند 1401، صفحه 127-152

توحید داوران؛ محمد خیراندیش؛ شهرام میرزائی دریانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ محمد روحی


الگوی مفهومی جهاد تبیین از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 25، شماره 97.2، اسفند 1401، صفحه 153-184

ندا کاوند؛ یوسف محمدی مقدم