کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
ارائه مدل شایستگی های رفتاری مدیران در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1402، صفحه 5-32

سیدمحمدرضا حیدریان؛ محمد صالحی؛ کیومرث خطیرپاشا