کلیدواژه‌ها = مدیریت جهادی
واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

دوره 24، شماره 91، مرداد 1400، صفحه 139-174

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده


ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی

دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 5-24

عباس چهاردولی؛ ایمان هرمزی زاده


طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی

دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 25-56

محمود ذبیح زاده باغلوئی؛ سید محمد مقیمی؛ سید رضا سید جوادین؛ محمد تابان


تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

دوره 20، شماره 75، مرداد 1396، صفحه 5-30

جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی؛ قدرت الله محمدی


طراحی مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

دوره 20، شماره 74، فروردین 1396، صفحه 61-90

حمید رضا عامل اردستانی؛ دکتر محمد تقی امینی؛ دکتر لطف اله فروزنده دهکردی؛ دکتر محمد محمودی میمند


اولویت بندی مؤلفه های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان

دوره 20، شماره 74، فروردین 1396، صفحه 91-118

سجاد شکوهیار؛ روح الله تولایی؛ لیلاسادات فاطمی