کلیدواژه‌ها = قاسم سلیمانی
بررسی نوآوری‌های نظامی مدیریتی سردار سلیمانی در جبهه مقاومت

دوره 25، شماره 97.2، اسفند 1401، صفحه 33-69

خلیل نوروزی؛ سعید حاجی‌حسنی؛ حسن خاتمی؛ محمداسماعیل خاتمی؛ علی یعقوبعلی پور کندلجی


فهم جوهره ارتباطات انسانی - الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1401، صفحه 39-73

خلیل نوروزی؛ هادی رنجبر؛ محمد اسعدی؛ حسین آماده