کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی؛ رویکردی برای بهبود عملکرد صادراتی محصولات پتروشیمی

دوره 25، شماره 97.1، بهمن 1401، صفحه 31-50

سید محمد مهدی میری؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی


طراحی الگوی بیمه گری شرکت های استارت آپ دانش بنیان در حوزۀ فین تک با رویکرد تحقق بند دوم اهداف اقتصاد مقاومتی

دوره 25، شماره 97.1، بهمن 1401، صفحه 97-124

زهرا پورهادی پشتیری؛ علی قلی پور سلیمانی؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی


راهکارهای قراردادی مدیریت ریسک انحلال قراردادهای بین المللی نفتی در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی

دوره 25، شماره 97.1، بهمن 1401، صفحه 125-162

سمیه روحانی؛ مقصود ایمانی؛ روح الله کهن هوش نژاد


تاثیرات شیوع کووید 19 بر پس‌انداز افراد در مشهد با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی

دوره 25، شماره 95، مرداد 1401، صفحه 153-196

مصطفی سلیمی فر؛ احمد سیفی؛ حسین مشک آبادی


طراحی مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال درشرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 24، شماره 90، اردیبهشت 1400، صفحه 103-140

ملیکا فرد؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ جلال حقیقت منفرد


شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، اردیبهشت 1399، صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی


نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، اردیبهشت 1399، صفحه 185-219

پیام حنفی زاده؛ سعید سهراب پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسین قدیانی


طراحی شبکه عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب)

دوره 22، شماره 84، آبان 1398، صفحه 113-134

سیدمحمد عباس نیا؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محمدجواد محقق نیا؛ حسین اصلی پور


ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 22، شماره 83، مرداد 1398، صفحه 67-95

مجید فشاری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن رضایی میرقائد


شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

دوره 22، شماره 82، اردیبهشت 1398، صفحه 101-128

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش


اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مؤلفه‌های اقتصاد مردم‌بنیاد بر پایۀ تلفیق روش‌های MADM فازی

دوره 21، شماره 81، بهمن 1397، صفحه 39-66

عبدالعظیم قربانی؛ محمد سلیمانی؛ رضا رنجبران؛ علیرضا تاجه‌بند


طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، بهمن 1397، صفحه 104-136

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا علی عسکری


سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، بهمن 1397، صفحه 169-190

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 80، آبان 1397، صفحه 115-134

یحیی گلی؛ علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی


نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

دوره 21، شماره 79، مرداد 1397، صفحه 211-230

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، مرداد 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی