کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 32
3. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، بهار 1399، صفحه 113-148

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی


4. نحوه تبدیل دانش و دستاوردهای دانشگاهی به خروجی های فناورانه و ثروت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 23، شماره 86، بهار 1399، صفحه 185-219

حسین قدیانی؛ پیام حنفی زاده؛ وجه الله قربانی زاده


6. طراحی شبکه عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب)

دوره 22، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 113-134

سیدمحمد عباس نیا؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محمدجواد محقق نیا؛ حسین اصلی پور


7. ارزیابی راهبردی نظامهای ارزی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی (الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 22، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 67-95

مجید فشاری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن رضایی میرقائد


9. شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

دوره 22، شماره 82، بهار 1398، صفحه 101-128

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ نصرت الله شادنوش


11. اولویت‌بندی و تحلیل تعامل مؤلفه‌های اقتصاد مردم‌بنیاد بر پایۀ تلفیق روش‌های MADM فازی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 39-66

عبدالعظیم قربانی؛ محمد سلیمانی؛ رضا رنجبران؛ علیرضا تاجه‌بند


12. طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 104-136

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا علی عسکری


14. سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 169-190

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


15. عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 115-134

یحیی گلی؛ علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی


17. نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

دوره 21، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 211-230

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


20. تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 89-120

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ مهدی احمدی


21. بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 147-168

مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ سید مهدی مصطفوی


22. شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 121-146

علی اکبر حافظیه؛ یونس گلی؛ مصطفی علمی مقدم


24. بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 74، بهار 1396، صفحه 29-60

محمدحسین دانشفر؛ محمدرضا مقدم؛ الله مراد سیف؛ علی مبینی دهکردی؛ علی اصولی