کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی انسانی
دلالت‌های حماسه‌ی حسینی در رشد سرمایه‌ی انسانی

دوره 20، شماره 77، بهمن 1396، صفحه 31-64

سید حسین خاکسار؛ کرامت محمدی؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا سنگری