کلیدواژه‌ها = روش تطبیقی تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب‌آسیا

دوره 19، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 113-139

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی